Kredyt na mieszkanie dla dużej rodziny | Notus
Skip to content
Home » Bank Wiedzy » Kredyty hipoteczne » Kredyt na mieszkanie dla dużej rodziny

Kredyt na mieszkanie dla dużej rodziny

Redakcja NOTUS

Redakcja NOTUS

4 min czytania
Opublikowane: 23 lipca 2014
Featured post thumbnail

Liczba dzieci w rodzinie wpływa na zdolność kredytową, ale także na poziom dopłat w programie „Mieszkanie dla Młodych”. Ich wysokość może wynieść nawet 20% wartości nieruchomości, pod warunkiem, że trzecie dziecko urodzi się w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości w MdM.

Zdolność kredytowa i dzieci

Rodziny wielodzietne starające się o kredyt muszą przejść taką samą procedurę kredytową, jak single, czy małżeństwa z jednym dzieckiem. A najważniejszym elementem tego procesu jest oczywiście posiadanie zdolności kredytowej rodziców, na którą wpływa m.in. poziom dochodów, a także liczba dzieci na utrzymaniu, bowiem banki wyliczając zdolność kredytową uwzględniają liczbę osób w gospodarstwie domowym. W zależności od liczby osób, przyjmowane są różne koszty utrzymania gospodarstwa domowego. W przypadku jednoosobowej rodziny zakładane są koszty utrzymania na poziomie 1000-1400 złotych miesięcznie. Każda kolejna osoba w gospodarstwie domowym to od 600 do 1000 złotych miesięcznie. Oznacza to, że w przypadku małżeństwa z jednym dzieckiem, jako minimalne koszty utrzymania przyjmowana jest kwota od 2400 do nawet 4000 tysięcy złotych.

Zatem liczba dzieci w rodzinie ma wpływ na zdolność kredytową, ale wpływ ten zależy przede wszystkim od wysokości zarobków. W przypadku wysokich dochodów (powyżej 10 tys. złotych miesięcznie) z reguły nie ma znaczenia czy w rodzinie jest 1 czy 3 dzieci, gdyż przy tym poziomie dochodów zdolność kredytową ogranicza relacja wysokości raty kredytu do dochodu netto. Z reguły jest to 40 do 50 procent dochodu netto, zatem nawet 3 czy 4 dziecko nie spowoduje obniżenia zdolności kredytowej. Liczba osób w rodzinie ma większy wpływ na zdolność kredytową przy niższych dochodach. Przykładowo małżeństwo zarabiające 5000 netto miesięcznie i nieposiadające dzieci może ubiegać się o kredyt w średniej wysokości 480 tysięcy. Natomiast przy tym samym dochodzie, ale z 2 dzieci na utrzymaniu możliwy do uzyskania kredyt to około 380 tysięcy. Każda kolejna osoba to kredyt mniejszy o około 30 tysięcy złotych.

10, 15, a nawet 20 procent

Liczba dzieci wpływa na wysokość dopłat w programie „Mieszkanie dla Młodych”, a im ich więcej, tym rządowe wsparcie wyższe. I tak, małżeństwa bezdzietne mogą wnioskować o dopłatę w wysokości 10% wartości nieruchomości, ale jeśli w rodzinie jest co najmniej jedno dziecko na utrzymwaniu to kwota ta wzrasta do 15%. Jednak dopłata może być wynieść nawet 20%, ale pod warunkiem, że trzecie lub kolejne dziecko urodzi się w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości w MdM.

W przypadku ubiegania się o kredyt „Mieszkanie dla Młodych” warto zwrócić uwagę na kilka elementów i zaplanować w odpowiednim czasie kredyt z rządowym wsparciem. Zacznijmy od metrażu. Jeśli w momencie składania wniosku jest dwoje dzieci, to maksymalny metraż wynosi 75 metrów kwadratowych, a w przypadku domu 100 metrów kwadratowych. Jeśli przed złożeniem wniosku urodzi się trzecie dziecko, wówczas limity dotyczące metrażu są podniesione o 10 m2, odpowiednio do 85 i 110 metrów kwadratowych. Z tego punktu widzenia warto poczekać ze złożeniem wniosku do czasu urodzenia trzeciego dziecka.

Inaczej jest w przypadku wysokości dopłat, bo tutaj korzystniej jest, jeśli trzecie dziecko urodzi się już po kupnie nieruchomości. Rodzina z dwójką lub trójką dzieci „na starcie” otrzyma dopłatę w wysokości 15% wartości nieruchomości. Ale gdy trzecie lub kolejne dziecko urodzi się w ciągu 5 lat po zakupie nieruchomości, to całkowita suma dopłaty wyniesie 20%. Zatem w sytuacji, gdy małżeństwo z dójką dzieci wystąpi o kredyt teraz, a 3 dziecko urodzi się po zakupie mieszkania, wówczas łączna kwota dopłaty wyniesie 20% (15% teraz + 5% po urodzeniu 3 dziecka). Natomiast, gdy 3 dziecko urodzi się przed złożeniem wniosku wówczas dopłata wyniesie tylko 15%, a ewentualnie dodatkowe 5% zostanie wypłacone po urodzeniu kolejnego dziecka.

Porównanie kredytu MdM i kredytu bez dopłaty.

Założenia: zakup mieszkania w Łodzi o powierzchni 75 metrów kwadratowych.
Cena nieruchomości – 350 000 PLN
wysokość dopłaty – 34 305,00 PLN
wkład własny – 20 000 PLN
kwota kredytu MdM – 295 695  PLN
kwota kredytu bez dopłaty – 330 000 PLN

Rodzaj kredytu Kredyt MdM Kredyt bez dopłaty Różnica
Kwota wnioskowanego kredytu 295 695,00 330 000,00 34 305,00
Rata kredytu 1 463,31 1 633,08 169,77
Odsetki do zapłaty w całym okresie 231 096,64 257 907,27 26 810,63
Kapitał + odsetki 526 791,64 587 907,27 61 115,63

Rodzina buduje dom

Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy zamiast zakupu mieszkania lub domu od dewelopera rodzina zdecyduje się na samodzielne budowanie domu. Po spełnieniu określonych kryteriów możliwe będzie odzyskanie części zapłaconego podatku Vat na niektóre materiały budowlane. Jednak w tym przypadku limity powierzchni domu są także ograniczone. Jeśli w chwili wydawania pozwolenia na budowę będzie 2 dzieci wówczas powierzchnia użytkowa nie może być większa niż 100 m2, a jeśli będzie 3 dzieci na utrzymaniu wówczas 110 metrów kwadratowych.

Pozostałe

wpisy blogowe

Czym jest karencja kredytu? Kiedy warto skorzystać z karencji spłaty kredytu?

Twoim głównym obowiązkiem jako kredytobiorcy jest płacenie rat zobowiązania zgodnie z harmonogramem. Banki przewidują w pewnych przypadkach możliwość rozpoczęcia spłaty dopiero po danym okresie, np. kilku miesiącach. Inną opcją jest przerwa w regulowaniu spłaty części rat. W takich przypadkach mowa o karencji kredytu. Sprawdź, na czym to polega i kiedy możesz z tego skorzystać. CzymContinue reading „Czym jest karencja kredytu? Kiedy warto skorzystać z karencji spłaty kredytu?”

18 lipca 2024 · 8 min czytania