Kalkulator zdolności kredytowej - oblicz swoją zdolność
Skip to content
Home » Kalkulatory kredytowe » Kalkulator zdolności kredytowej

Sprawdź swoją
zdolność kredytową

Kredyt zabezpieczony hipoteką jest pożyczką długoterminową i zwykle wysoką. Aby go otrzymać, należy spełnić określone wymagania. Szczegółowej analizy Twojego statusu finansowego i jakościowego dokona bank po złożeniu wniosku. Natomiast wcześniej na uzyskanie obrazowych danych sugerujących możliwość uzyskania pożyczki pozwala kalkulator zdolności kredytowej dla kredytu hipotecznego. Czym jest takie narzędzie, jak z niego skorzystać i dlaczego warto? Dowiedz się więcej na ten temat i oblicz swoją zdolność kredytową! 

Kalkulator zdolności kredytowej:
Miesięczny dochód netto w gospodarstwie domowym:
Okres kredytowania:
Miesięczne raty dotychczasowych kredytów:
Przyznane limity na kartach kredytowych i ROR:
Inne stałe, miesięczne wydatki:
Liczba osób w rodzinie:
Podaj Swój numer telefonu Ekspert finansowy NOTUS Finanse S.A. skontaktuje się z Tobą i przedstawi najlepsze oferty z różnych banków. To nic nie kosztuje!
Ponów
Oblicz ponownie
Porównaj bezpłatnie swoją zdolność kredytową w 17 bankach z naszym ekspertem

Czym jest zdolność kredytowa dla kredytu hipotecznego? 

Banki udzielają pożyczek kredytobiorcom w celach zarobkowych – korzystają głównie na oprocentowaniu i marży. Aby udzielanie kredytów było opłacalne dla instytucji finansowych, muszą one analizować potencjalne bezpieczeństwo związane z umową podpisywaną z konkretną osobą wnioskującą o pożyczkę. Każdy wierzyciel chce po prostu wiedzieć, jak bardzo wiarygodnym klientem jesteś, a co za tym idzie, jak wysoką kwotę może Ci przyznać, abyś mógł spłacać ją terminowo, i czy w ogóle może udzielić Ci finansowania.

Zdolność kredytowa to wyznacznik maksymalnej kwoty kredytu, jaką bank może Ci przydzielić na zakup lub budowę nieruchomości. Jej sprawdzenie to obowiązkowo pierwszy krok, gdy zaczynasz myśleć o inwestycji – to od niej uzależniona jest wysokość finansowania przez bank, a więc i wartość przyszłej nieruchomości, jak również to, czy w ogóle masz szansę na otrzymanie pożyczki. Parametr ten warto traktować nie jak utrudnienie, a jako informację o swoich możliwościach. Jeśli sporo zarabiasz i stosunkowo niewiele wydajesz, to śmiało możesz negocjować korzystniejsze dla siebie warunki hipoteki.

Dlaczego weryfikacja zdolności kredytowej jest niezbędna do wzięcia kredytu hipotecznego? 

Kredyt hipoteczny jest pożyczką celową, czyli taką, przy której otrzymany kapitał możesz przeznaczyć wyłącznie na określony cel – kupno mieszkania, domu lub lokalu, kupno działki i budowę domu, ewentualnie remont, modernizację lub doposażenie o raczej wysokiej wartości. Dana nieruchomość zostaje objęta hipoteką wpisaną do księgi wieczystej. Tym samym nieruchomość stanowi formę zabezpieczenia dla wierzyciela na wypadek, gdybyś nie wywiązywał się z obowiązku terminowego regulowania należności. Jeśli miałoby to miejsce, po zwykle długiej windykacji bank może wystawić nieruchomość na sprzedaż i z pozyskanej kwoty odzyskać należące się mu roszczenie. Zabezpieczenie takie nie jest jednak wystarczające. W perspektywie wieloletniego spłacania zadłużenia bank musi ocenić prawdopodobieństwo, z jakim bez problemów wywiążesz się z warunków umowy. 

Gdy złożysz wniosek o kredyt, wierzyciel dokona oceny zdolności kredytowej, uwzględniając wiele różnych czynników. Na podstawie wyników takiego badania wydawany jest werdykt. W przypadku kredytów gotówkowych sprawa jest nieco prostsza, ponieważ nie ma aż tylu wymogów, jak to ma miejsce przy kredycie hipotecznym opiewającym na wyższe kwoty. Jednak bez względu na rodzaj kredytu, nie możesz po prostu wskazać, ile pieniędzy potrzebujesz i jak długo chcesz je oddawać wraz z odsetkami. O możliwości i warunkach kredytowania decyduje przede wszystkim Twoja zdolność kredytowa. 

Czy można zaciągnąć kredyt hipoteczny bez oceny zdolności?

Całkowity brak zdolności kredytowej wyklucza otrzymanie jakiejkolwiek pożyczki czy kredytu z banku. Największe szanse na zaciągnięcie kredytu hipotecznego mają osoby z większą zdolnością kredytową. Z kolei niska lub średnia zdolność wiążą się z faktem, że najprawdopodobniej otrzymasz odpowiednio niższe finansowanie. Może to wpłynąć również na wzrost ogólnych kosztów kredytu i mniej korzystne warunki umowy kredytowej.

Jakie czynniki najbardziej wpływają na zdolność kredytową? 

Omawiana zdolność wskazuje, jak wysokie raty jesteś w stanie spłacać każdego miesiąca. W dużym uproszczeniu chodzi więc o to, ile zarabiasz i wydajesz i czy po odjęciu wszystkich kosztów niezbędnych do utrzymania gospodarstwa domowego pozostaje Ci odpowiednia suma na spłacanie kredytu. Dodatkowo bierze się pod uwagę dochód dyspozycyjny, którym jest minimalna kwota, jaka powinna zostać w domowym budżecie po uregulowaniu wszystkich zobowiązań (w tym rat kredytu, jaki chcemy zaciągnąć). Najważniejszymi czynnikami, które mają wpływ na zdolność kredytową, są więc:

 • wysokość dochodów netto wnioskodawcy o kredyt – oczywiście im więcej zarabiasz Ty i ewentualnie współkredytobiorca, tym lepiej;
 • źródło dochodów – najlepiej, jeśli jest bezpieczne i regularne, dlatego preferowana jest umowa o pracę na czas nieokreślony, ale inne formy zatrudnienia czy prowadzenie własnej firmy nie wykluczają uzyskania hipoteki;
 • liczba osób w rodzinie mieszkających i utrzymujących się wspólnie;
 • wszystkie koszty utrzymania;
 • inne zobowiązania finansowe. 

Obliczając naszą zdolność kredytową, banki biorą pod uwagę również raporty z BIK (Biura Informacji Kredytowej) i BIG (Biura Informacji Gospodarczej. Tym samym, nawet jeśli nie masz aktualnych zobowiązań kredytowych, Twój wniosek może zostać odrzucony w przypadku niekorzystnej historii kredytowej. Jeśli bowiem osoba ubiegająca się o kredyt w przeszłości nie spłacała zobowiązań w terminie, może zostać uznana za niedostatecznie wiarygodną. Dotyczy to nawet kredytów zaciągniętych w parabankach na niewielkie sumy. Wówczas decyzja kredytowa może być odmowna, nawet przy obecnie wysokich zarobkach. 

Bank ocenia zdolność kredytową także na podstawie czynników jakościowych, które określają Twoją rzetelność. Mogą więc zostać uwzględnione posiadane dobra materialne (nieruchomości, samochody, zgromadzony kapitał). Ważny jest też Twój zawód, staż pracy, branża, jaką się zajmujesz, wiek, stan cywilny. Wszystkie te czynniki są punktowane w ramach tzw. oceny scoringowej.   

Kalkulator zdolności kredytowej – sprawdź, czym jest i jak działa

Zanim zaczniesz ubiegać się o kredyt, możesz samodzielnie obliczyć szacunkową zdolność kredytową w zakresie kredytu hipotecznego. Służy do tego internetowy kalkulator zdolności kredytowej. To proste w obsłudze narzędzie – wystarczy odpowiednie dane wpisać we wskazanych polach formularza i postępować zgodnie z automatycznymi wskazówkami. Po uzupełnieniu niezbędnych danych i ich zatwierdzeniu kalkulator w ciągu zaledwie chwili wyliczy Twoją zdolność do zaciągnięcia kredytu o zadeklarowanej wysokości i czasie jego spłacania. 

W czym pomaga kalkulator zdolności kredytowej przy kredycie hipotecznym? 

Kalkulator zdolności kredytowej pomoże Ci oszacować, na jaką kwotę możesz liczyć. Wynik wygenerowany na podstawie uzupełnionych przez Ciebie danych wskazuje orientacyjnie, na jak wysoki kredyt hipoteczny możesz sobie pozwolić przy swoich zarobkach, wydatkach i innych zobowiązaniach. Dowiesz się więc, czy w przypadku Twojej sytuacji finansowej dobrym pomysłem będzie inwestycja w niewielkie mieszkanie z rynku wtórnego, czy może masz szansę starać się o finansowanie nowoczesnego apartamentu lub budowy wymarzonego domu. 

Możesz też skorzystać z kalkulatora rat kredytu hipotecznego, który wskaże Ci, ile przypuszczalnie będzie wynosić miesięczna rata kredytu. Dzięki temu wstępnie przeanalizujesz, czy planowany kredyt nie będzie dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i nie wpłynie negatywnie na status życia. 

Co przygotować, czyli jakie dane uwzględnia kalkulator kredytu hipotecznego?

Zanim przystąpisz do wypełniania odpowiednich pól w formularzu kalkulatora zdolności kredytowej hipotecznej, przygotuj potrzebne dane. Są to:

 • Wysokość miesięcznego dochodu netto w gospodarstwie domowym – jeśli jesteś singlem lub tylko Ty pracujesz w rodzinie, liczy się wyłącznie Twój dochód. Jeśli natomiast mieszkasz z rodziną, pracuje Twoja żona/mąż/partner czy dorosłe dziecko, wskaż łączny dochód netto członków rodziny mieszkających w jednym gospodarstwie domowym i wspólnie się utrzymujących.
 • Okres kredytowania – uzupełnia się go w latach. Im jest dłuższy, tym niższa okazuje się miesięczna rata. Maksymalny okres kredytowania dla kredytu hipotecznego to 35 lat, ale najczęściej kredytobiorcy decydują się 25 lat. 
 • Inne zobowiązania – zsumuj łączną wysokość aktualnych zobowiązań, które spłacasz każdego miesiąca. Chodzi o wszystkie inne kredyty i pożyczki, także te zaciągnięte w parabankach i opiewające na niskie sumy, jak np. raty za telefon czy sprzęt RTV i AGD, także pożyczki 0%. 
 • Przyznane limity na kartach kredytowych i rachunkach w bankach – jeśli je posiadasz, musisz je uwzględnić. Są one traktowane jak zobowiązanie, nawet jeśli z nich nie korzystasz. 
 • Inne stałe miesięczne wydatki – jest to łączna wartość wszystkich ponoszonych wydatków (poza wyżej wspomnianymi zobowiązaniami). Mogą być to np. płacone alimenty. 
 • Liczba osób w rodzinie – podczas oceny zdolności kredytowej przez bank najczęściej pod uwagę brane są minimalne wartości potrzebne do utrzymania jednej osoby, uzyskiwane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Na parametr ten nie masz wpływu. 

Dlaczego warto sprawdzić zdolność kredytową przed złożeniem wniosku do banku? 

Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem długoterminowym i kosztownym. Znając swoją zdolność kredytową, możesz zaplanować przyszłe wydatki. Będziesz wiedzieć, czego się spodziewać i czy stać Cię na pożyczkę. Ponadto w przypadku hipoteki zwykle wymagany jest wkład własny, który najczęściej wynosi 20% wartości nieruchomości. Niekiedy jest to 10%. Przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny na konkretną sumę musisz więc zgromadzić odpowiedni kapitał, który przy wysokich kredytach okazuje niemałą kwotą. 

Jeśli natomiast okaże się, że nie posiadasz adekwatnego wkładu lub działki czy innej nieruchomości, która mogłaby zostać potraktowana jako wkład, będziesz mógł np. przeanalizować inne opcje pozwalające na otrzymanie wsparcia finansowego za zakup nieruchomości. Mowa m.in. o programach rządowych, takich jak Mieszkanie bez wkładu własnego.

Obliczenie swojej zdolności kredytowej pozwoli Ci również lepiej zaplanować przyszły budżet, przemyśleć opłacalność inwestycji, ewentualnie skorygować swoje plany. Znając wstępnie zdolność finansową, możesz ponadto porównać poszczególne oferty kredytów hipotecznych i wybrać odpowiednie banki, do których złożysz wniosek, oszczędzając tym samym sporo czasu i formalności. 

Jeśli okaże się, że nie masz wystarczająco wysokiej zdolności kredytowej, aby otrzymać zakładaną pożyczkę i zrealizować inwestycję, będziesz też mieć kilka opcji rozwiązujących ten problem, takich jak np.:

 • odłożenie w czasie kupna lub budowy nieruchomości,
 • dostosowanie wartości inwestycji do swoich własnych możliwości,
 • podniesienie swojej zdolności – istnieje kilka sposobów pozwalających zwiększyć swoje szanse na kredyt. 

Jak można poprawić swoją zdolność kredytową i otrzymać kredyt hipoteczny?

Istnieje kilka sposobów pozwalających poprawić zdolność kredytową. Wiedz jednak, że na krok taki najbezpieczniej zdecydować się wyłącznie wtedy, gdy masz pewność, że będziesz w stanie spłacać raty wyższe, niż te sugerowane przez kalkulator i bank. Usilne podwyższanie zdolności kredytowej i zaciągnięcie wysokiej pożyczki może w przyszłości okazać się nadmiernym obciążeniem dla domowego budżetu. Jeśli jednak zdecydujesz się zwiększyć zdolność kredytową, może w tym pomóc np.:  

 • Zgromadzenie wysokiego wkładu własnego – im więcej wkładu posiadasz, tym mniej pieniędzy na inwestycję potrzebujesz od banku. Ponadto wysoki wkład własny świadczy o Tobie jako o kliencie gospodarczym, zdolnym do oszczędzania. 
 • Rezygnacja z kart kredytowych i rachunków bankowych z limitami – jeśli z nich nie korzystasz, sztucznie obniżają zdolność kredytową, dlatego na kilka miesięcy przed ubieganiem się o kredyt hipoteczny warto z nich zrezygnować. 
 • Współkredytowanie – możesz liczyć zdolność kredytową z uwzględnieniem osoby wspólnie odpowiedzialnej za pożyczkę. Najczęściej jest to partner. Im więcej on zarabia, tym większą szansę macie na finansowanie bankowe. Współkredytobiorca nie może jednak mieć negatywnej historii kredytowej czy jakichkolwiek problemów z ciągłością finansową.  
 • Ograniczenie wydatków – przeanalizuj, z jakich wydatków jesteś w stanie zrezygnować w ramach oszczędzania na spłatę kredytu hipotecznego. 

Pamiętaj – ocena zdolność kredytowej może się różnić w zależności od banku 

Ostateczną, decyzyjną ocenę zdolności kredytowej może wydać wyłącznie bank, w którym planujesz zaciągnąć pożyczkę. Każdy wierzyciel ma własną politykę kredytową i w ocenie bezpieczeństwa przy udzielaniu pożyczek stosuje swoje algorytmy. Tym samym wynik badania zdolności kredytowej może być różny w zależności od placówki, w której składasz wniosek. Odmowa w jednym banku nie przekreśla więc Twojej szansy na kredyt. Wiedz również, że w przypadku posiadania wysokiej zdolności możesz negocjować warunki umowy z bankiem i wiele na tym zyskać. Poznanie swoich możliwości jest więc szczególnie ważne przed podpisaniem umowy kredytowej. 

Kalkulator zdolności kredytowej pozwoli zebrać sporo przydatnych informacji, ale traktuj je tylko jako sugestię, a nie gwarancję otrzymania pożyczki czy uzyskania korzystnych dla siebie warunków kredytowania. W trakcie samodzielnego obliczania zdolności kredytowej liczą się tylko dane, jakie sami wprowadzamy do formularza. Jednak bank korzysta też z innych form analizy, w tym wspomnianych raportów BIK.

Z uwagi na wiele czynników, branych pod uwagę przy staraniu się o możliwie najkorzystniejsze warunki kredytu, poza korzystaniem z internetowych kalkulatorów warto też zdecydować się na skrupulatne porównanie ofert różnych placówek i konsultację z ekspertem finansowym. 

Zdolność kredytowa w dużej mierze wpływa na całkowity koszt kredytu i odwrotnie – jeśli jest wysoka, bank może zmniejszyć koszty, co będzie dla Ciebie korzystne. 

* Wyliczenie ma charakter szacunkowy i oparte jest o różnicę prognozowanej maksymalnej wysokości dostępnej kwoty kredytu spośród ofert dostępnych za pośrednictwem NOTUS Finanse S.A. zgodnie z następującymi założeniami: 4-osobowa rodzina, umowa o pracę na czas nieokreślony, łączny dochód 15 000 zł brutto, brak zobowiązań, miejsce zamieszkania Warszawa, raty równe, zakup lokalu na rynku wtórnym, wkład własny 20%, okres kredytowania 360 miesięcy. Oferty przygotowane według ofert i stawek WIBOR/ WIRON z dnia 06.02.2024. Ostateczne warunki cenowe, jak również ostateczna decyzja kredytowa, uzależnione są od oceny zdolności kredytowej klienta dokonywanej przez bank.