Kredyt konsolidacyjny 2024 - wybierz kredyt z Notus Finanse
Skip to content
Home » Kredyty » Kredyt konsolidacyjny

Połącz kilka kredytów
w jeden z niższą ratą

Kredyt konsolidacyjny z NOTUS

Posiadając kilka zadłużeń finansowych, można połączyć je w jedno. Jest to konsolidacja, która najczęściej pozwala na zmianę warunków kredytowych poprzez m.in. obniżenie oprocentowania i wysokości comiesięcznych rat w wyniku jednoczesnego wydłużenia okresu kredytowania. O kredyt konsolidacyjny należy ubiegać się podobnie, jak o zwykły – procedura wiąże się z koniecznością posiadania odpowiedniej zdolności finansowej i zgromadzenia wymaganych dokumentów. W porównaniu ofert tego produktu, a także całym procesie kredytowym pomagają Eksperci Finansowi NOTUS. Dowiedz się więcej o zasadach działania konsolidacji!

Zapytaj eksperta o szczegóły
Imię:
Telefon (9 cyfr)

Dlaczego warto zaciągnąć kredyt konsolidacyjny z nami? 

Dostępne w internecie rankingi i kalkulatory kredytowe działają w oparciu o średnie dane pozyskiwane z rynku i informacje wprowadzane przez klienta. Ostateczne warunki umowy są jednak ustalane indywidualnie. Jeśli więc zastanawiasz się, czy kredyt konsolidacyjny może okazać się dobrym rozwiązaniem w Twoim przypadku, skorzystaj z konsultacji z Ekspertem Finansowym. Porówna on z Tobą kilka, a nawet kilkanaście ofert i przedstawi te, które będą spełniać Twoje wymagania. Ponadto Ekspert Finansowy wspiera wnioskodawcę w całym procesie starania się o kredyt. 

Konsolidacja zobowiązań finansowych – najważniejsze informacje 

Banki, jak również pozabankowe instytucje pożyczkowe, posiadają różne rodzaje i oferty kredytów i pożyczek. Spełniając ich indywidualne wymogi, czyli posiadając odpowiednią zdolność kredytową, można w tym samym lub różnym czasie zaciągnąć kilka finansowań. Ponieważ poszczególne oferty różnią się warunkami, a także mogą być inne ze względu na okres, w jakim zostały zaciągnięte, jeden kredytobiorca może posiadać kilka zadłużeń na zupełnie innych warunkach pod względem terminów płacenia rat, okresu kredytowania, oprocentowania czy innych ponoszonych kosztów.   

Połączenie co najmniej dwóch kredytów lub pożyczek zaciągniętych w różnych instytucjach i przeniesienie ich do jednej określa się konsolidacją. Proces starania się o kredyt konsolidacyjny przebiega podobnie, jak w przypadku ubiegania się o zwykły kredyt. W przypadku pozytywnej decyzji nowy kredytodawca spłaca za Ciebie dotychczasowe kredyty, a Ty od tej pory spłacasz jeden kredyt na nowych zasadach ustalonych w warunkach umowy. 

Limity sumy i okresu spłaty kredytu konsolidacyjnego

Wiele szczegółów dotyczących kredytów konsolidacyjnych uregulowanych jest w przepisach prawa. Najczęściej przy kredycie konsolidacyjnym bank ustala minimalny okres spłaty na 3, niekiedy 6 miesięcy. Natomiast górna granica sięga zwykle 10 lat (120 rat miesięcznych). 

W zależności od konkretnej oferty bankowej różne są też limity kwoty, jaką można otrzymać w ramach takiego kredytu. Zwykle minimalny pułap zaczyna się od 1 000 złotych, natomiast maksimum to 255 550 złotych.   

W przypadku poprawy sytuacji finansowej kredyt konsolidacyjny można spłacić wcześniej w całości lub częściowo (nadpłacić). Warto jednak przed podpisaniem umowy sprawdzić, czy w związku z taką sytuacją bank nalicza dodatkowe opłaty. 

Zalety konsolidacji zobowiązań

Kredytobiorcy zwykle rozważają konsolidację ze względu na korzyści, jakie może ona przynieść. Przede wszystkim połączenie kilku różnych zobowiązań w jedno może odciążyć miesięczny budżet. Wcześniejsze zadłużenia zostają zsumowane, a Ty zaczynasz spłacać tylko jeden kredyt wraz z odsetkami wyliczonymi na podstawie nowego oprocentowania ustalonego z bankiem. Jeśli jednocześnie okres kredytowania zostanie wydłużony w porównaniu do okresów wcześniejszych zadłużeń, przełoży się to na niższe raty. Tym samym kredyt konsolidacyjny jest rozwiązaniem dla osób, które obawiają się trudności w utrzymaniu płynności finansowej wynikających ze zbyt wielu zadłużeń jednocześnie. 

Zsumowane kredyty i/lub pożyczki mają jedno oprocentowanie, na nowo ustalone koszty kredytu i jeden termin spłaty rat u nowego wierzyciela. To z kolei pozwala również na oszczędzenie czasu i formalności związanych z koniecznością dokonywania wpłat na kilka kont i w innych terminach. Konsolidacja istotnie wpływa więc na komfort kredytobiorcy i pozwala uniknąć ewentualnych opóźnień w spłacie wynikających z przeoczeń i zapominania o terminach. 

Jest to rozwiązanie korzystne zwłaszcza dla osób, których sytuacja finansowa uległa poprawie od czasu zaciągnięcia wcześniejszych kredytów. Najczęściej dzieje się tak np. w przypadku zmiany pracy lub awansu i tym samym wyższych dochodów. Wówczas bank uwzględnia Twoją obecną sytuację i na jej podstawie proponuje warunki nowej umowy. Jeśli Twoja zdolność kredytowa jest wysoka, a aktualnie oferowana Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (odsetki plus inne koszty) jest atrakcyjniejsza, to konsolidacja może okazać się korzystna finansowo. 

Przy odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej można też ubiegać się o kredyt konsolidacyjny i przy okazji o dodatkowe środki, które zostaną uwzględnione w konsolidacji. 

Zobowiązania podlegające konsolidacji

Najczęściej banki umożliwiają połączenie w jeden kredyt konsolidacyjny zobowiązań takich jak:

 • kredyt hipoteczny,
 • kredyt ratalny (konsumpcyjny),
 • kredyt samochodowy,
 • pożyczki i kredyty gotówkowe,
 • kredyt obrotowy,
 • zadłużenia na kartach kredytowych i limity na kontach bankowych.

Podstawowe rodzaje kredytów konsolidowanych  

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny (z hipoteką)

W tym przypadku dodatkowym zabezpieczeniem dla banku jest hipoteka wpisana do księgi wieczystej konkretnej nieruchomości będącej własnością kredytobiorcy. Z uwagi na takie zabezpieczenie jest to najtańszy kredyt konsolidacyjny na rynku. Trzeba jednak pamiętać o limitach konsolidacji. Nie zawsze więc hipoteczny kredyt konsolidacyjny jest możliwy do scalenia z innymi zobowiązaniami, natomiast nie jest wykluczone dodatkowe zabezpieczenie hipoteką pożyczki na dowolny cel.  

Kredyt konsolidacyjny gotówkowy (bez zabezpieczenia hipoteką)

Polega on na połączeniu zobowiązań gotówkowych. Kredyt konsolidacyjny bez hipoteki cechuje się mniejszą ilością formalności do załatwienia. W tym przypadku nie ma oczywiście potrzeby ustanawiania zabezpieczenia hipoteką na nieruchomości. Opcja taka bywa jednak bardziej kosztowna ze względu na brak dodatkowego zabezpieczenia.

Kredyt konsolidacyjny dla firm (dla przedsiębiorców)

O połączenie zobowiązań mogą ubiegać się nie tylko klienci indywidualni, ale też przedsiębiorcy. Pożyczki, kredyty czy leasingi (np. kredyty na samochód) można połączyć w ramach jednej umowy o kredyty konsolidacyjny. Dla przedsiębiorców ujednolicenie kredytów w jedną ratę oznacza łatwiejsze monitorowanie zadłużenia i planowanie przyszłego budżetu. Ponadto decydując się na kredyt konsolidacyjny z dodatkową gotówką, można przeznaczyć go na dowolny cel, w tym rozwój firmy i planowane inwestycje. 

Wysokość rat kredytu konsolidacyjnego i koszty ogólne

Porównując oferty kredytów konsolidacyjnych, warto zwrócić uwagę na najważniejsze czynniki wpływające na koszt zobowiązania. Całkowita kwota do zapłaty to nie tylko pożyczone pieniądze, ale też koszty wynikające głównie z:

 • oprocentowania kredytu (sumy stawki WIBOR lub WIRON i marży banku);
 • ewentualnego ubezpieczenia wymaganego przez bank,
 • prowizji za udzielenie kredytu,
 • kosztów dodatkowych związanych z przeniesieniem i obsługa kredytu,
 • formy ratalnej – raty równe lub malejące wpływają na wysokość odsetek,
 • kwoty kredytu,
 • okresu spłaty zobowiązania.

Jeśli wybierzesz kredyt konsolidacyjny, musisz liczyć się również z ewentualnymi opłatami niezwiązanymi z procesem jego zaciągania. Mowa o konieczności uiszczenia m.in. opłat za wcześniejszą spłatę obecnych zobowiązań. Jeśli poprzedni wierzyciele umieścili w umowie zapiski o takich prowizjach, ich opłacenie może znacząco wpłynąć na koszt konsolidacji i sprawić, że nawet, gdy wybierzesz najtańszy kredyt konsolidacyjny, okaże się on droższy, niż to wynikało z Twoich wstępnych założeń. Przed wnioskowaniem o scalenie zadłużeń warto więc dokładnie sprawdzić zawarte umowy. 

Kto może otrzymać kredyt konsolidacyjny – zdolność kredytowa

To, czy dostaniesz kredyt i na jakich warunkach zostanie on udzielony, zależy od Twojej zdolności kredytowej. Taką można w uproszczeniu przedstawić jako różnicę między dochodami netto a wszystkimi wydatkami i zobowiązaniami. Przy jej wyliczaniu w budżecie kredytobiorcy musi pozostać odpowiednia kwota, która pozwoli na  terminowe spłacanie kredytu. Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego bez posiadania zdolności kredytowej nie jest możliwe.  

Ponadto, chociaż kredyt taki zwykle odciąża budżet i może pomóc w uniknięciu spirali długów, to nie jest on przeznaczony dla osób, które mają już problemy z terminowym spłacaniem rat. 

Kredyt konsolidacyjny na atrakcyjnych dla siebie warunkach najłatwiej uzyskać przy wysokiej zdolności, czyli stosunkowo wysokich zarobkach i niskich wydatkach. W większości przypadków wniosek o kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych, którzy mają negatywne adnotacje w BIK-u (Biurze Informacji Kredytowej) lub BIG-u (Biurze Informacji Gospodarczej), wiąże się z decyzją odmowną. 

Warto więc rozważyć złożenie wniosku o kredyt konsolidacyjny w momencie, gdy zauważasz trudności ze spłatą dotychczasowych pożyczek oraz ich negatywny wpływ na domowy budżet, ale jeszcze nie zalegasz z płatnościami. W takich przypadkach masz szanse na kredyt konsolidacyjny, który może zminimalizować ryzyko utraty płynności finansowej.  

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o kredyt konsolidacyjny

W banku należy przedstawić dokumenty dotyczące wcześniejszych zobowiązań, wskazujące na ich rodzaj i wysokość. O zakresie niezbędnych dokumentów decyduje bank, może być to np. umowa, zaświadczenie, dowody wpłat czy historia transakcji pobrana z konta bankowego. Ekspert Finansowy wskaże Ci, jakie dokumenty należy skompletować.

W celu ustalenia Twojej zdolności kredytowej bank będzie potrzebował także potwierdzenia wysokości i źródła dochodów. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy lub prowadzonej działalności może to być umowa o pracę, deklaracje PIT lub VAT czy zaświadczenia z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarki rolnej.

Natomiast niektóre instytucje w przypadku wiarygodnych klientów i przy niskich oczekiwaniach względem wnioskowanej kwoty oferują kredyty konsolidacyjne na oświadczenie o dochodach, gdzie źródło i wysokość zarobków przedstawiasz w formie własnej deklaracji. Gdy starasz się o konsolidację w banku, w którym posiadasz konto, bank może też samodzielnie sprawdzić systematyczne wpływy.    

W jakim banku starać się o uzyskanie kredytu? 

Za pośrednictwem eksperta NOTUS Finanse S.A. wniosek o kredyt konsolidacyjny możesz złożyć w kilku bankach jednocześnie. Zwiększy to Twoją szansę na uzyskanie finansowania, a także umożliwi porównanie warunków przygotowanych ofert i wybór tej najbardziej odpowiadającej Twoim potrzebom. Pomocne we wstępnym rozeznaniu dostępnych możliwości są m.in.: 

 • kalkulator zdolności kredytowej online wyliczający zdolność przy założonym okresie, sumie, dochodach i zobowiązaniach;
 • porównywarki i rankingi kredytów konsolidacyjnych 2024 uwzględniające atrakcyjne oferty banków;
 • kalkulatory kredytu konsolidacyjnego wyliczające wysokość rat.

Oferty kredytów konsolidacyjnych odpowiadające Twoim możliwościom i potrzebom przedstawi Ci Ekspert Finansowy.