Pożyczka hipoteczna na dowolny cel | Notus Finanse
Skip to content
Home » Kredyty » Pożyczka hipoteczna

Pożyczka na cel,
jaki sobie wybierzesz

Najważniejsze cechy pożyczki hipotecznej

Pożyczka hipoteczna jest rodzajem pożyczki, która zabezpieczona jest hipoteką na nieruchomości stanowiącej własność wnioskodawcy lub dowolnej osoby, o ile wyrazi ona zgodę na wpis tego zabezpieczenia do księgi wieczystej. Nieruchomością taką może być: mieszkanie, dom, lokal usługowy, działka budowlana, rekreacyjna, siedliskowa, działka rolna, dom letniskowy całoroczny, powierzchnia komercyjna.

Konieczne są jednak konsultacje z Ekspertem Finansowym, który wskaże Ci banki akceptujące wymienione zabezpieczenia hipoteczne. 

Zapytaj eksperta o szczegóły
Imię:
Telefon (9 cyfr)

Możliwość przeznaczenia kapitału na dowolny cel

Pieniądze otrzymane w ramach pożyczki hipotecznej możesz przeznaczyć na dowolny cel, bez informowania banku o swoich intencjach. Istnieje jednak wyjątek – przedsiębiorcy nie mogą przeznaczyć pieniędzy na wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

Atrakcyjne oprocentowanie w porównaniu do innych kredytów

Uzyskanie kapitału z zabezpieczeniem hipotecznym na nieruchomości zwykle wpływa na atrakcyjne warunki kredytu z punktu widzenia kredytobiorcy. Banki najczęściej ze względu na zabezpieczenie w tej postaci godzą się na obniżenie oprocentowania i/lub marży. Dzięki temu wysokość miesięcznych rat jest niższa nawet przy wyższych kwotach pożyczki.  

Długi okres spłaty rat i możliwość uzyskania wysokiej sumy

W zależności od ofert poszczególnych instytucji maksymalna kwota pożyczki hipotecznej może wynosić 60-80 procent wartości nieruchomości, na której ustanowiona jest hipoteka. Zaletą jest też możliwość długiego okresu kredytowania, wynoszącego nawet 35 lat, dzięki czemu przy dużej kwocie pożyczki miesięczne raty mogą być stosunkowo niskie i nie obciążać budżetu. Trzeba oczywiście pamiętać, że dłuższy okres spłacania rat przekłada się na całkowity koszt pożyczki. 

Różnice między pożyczką a kredytem hipotecznym i gotówkowym 

W odróżnieniu od kredytu hipotecznego pożyczka hipoteczna może być zabezpieczona dowolną nieruchomością. Ponadto kredyt hipoteczny jest kredytem celowym – przeznaczonym na zakup, budowę lub remont konkretnej nieruchomości. Natomiast w przypadku pożyczki możesz wykorzystać środki na dowolny cel.

Kredyt gotówkowy to forma kredytu konsumenckiego regulowana ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, zgodnie z którą jego maksymalna wartość nie może przekroczyć 255 550 złotych i nie jest zabezpieczony hipoteką. Są to dwie główne różnice między tymi dwoma rodzajami finansowania. 

Kto może zaciągnąć pożyczkę hipoteczną i jakie warunki trzeba spełnić?

Chcąc zaciągnąć pożyczkę, nie wystarczy posiadać nieruchomość, którą można zastawić. Przede wszystkim bank sprawdzi twoją zdolność kredytową, uwzględniając m.in. dochody netto, koszty utrzymania gospodarstwa domowego i wszystkie inne zobowiązania finansowe. W zależności od możliwości finansowych wnioskodawcy ustala się, czy może zostać przyznane finansowanie oraz ile może ono maksymalnie wynosić. Decyzja kredytowa uzależniona jest również od historii kredytowej. Osoby posiadające złą historię kredytową lub mające opóźnienia w spłacie rat posiadanych kredytów muszą liczyć się z prawdopodobieństwem odmowy udzielenia pożyczki.   

Co wpływa na koszt pożyczki hipotecznej w banku?

Na całkowity koszt pożyczki wpływa wiele czynników, takich jak:

  • wysokość oprocentowania (marża plus WIBOR lub WIRON);
  • rodzaj oprocentowania – oprocentowanie zmienne zależne również od referencyjnej stopy procentowej lub okresowo stałe;
  • prowizja za udzielenie pożyczki;
  • ubezpieczenie na życie;
  • ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych;
  • opłaty związane z wyceną nieruchomości;
  • ewentualne prowizje na wcześniejszą spłatę całkowitą lub częściową.

Należy pamiętać, że ostateczna kwota do zapłaty zależy od indywidualnych warunków umowy, ustalanych zgodnie z polityką danej instytucji i sytuacją finansową wnioskodawcy. 

Złożenie wniosku o pożyczkę z NOTUS Finanse S.A. 

Do przedstawienia całkowitej kwoty do zapłaty banki stosują przykład reprezentatywny z uwzględnieniem RRSO (Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania), w skład której wchodzi oprocentowanie i inne koszty. Ostatecznie jednak całkowita kwota pożyczki hipotecznej oraz całkowita kwota do zapłaty zależą od zaproponowanych warunków, na co wpływa także ocena zdolności kredytowej klienta. 

W szacunkowym wyliczeniu swojej zdolności kredytowej czy wysokości rat przy założonym okresie kredytowania pomagają kalkulatory internetowe. Dokładniejsze informacje można uzyskać podczas konsultacji z Ekspertem Finansowym NOTUS. Ekspert taki pomaga w skompletowaniu niezbędnych dokumentów oraz wypełnieniu i złożeniu wniosków. Monitoruje też postęp procesu starania się o finansowanie. O pomoc można go poprosić również w całym okresie kredytowania.