Ubezpieczenie kredytu - ubezpieczenie na życie przy kredycie
Skip to content
Home » Ubezpieczenia » Zabezpieczenie do kredytu

Przezorny, z kredytem ubezpieczonym

Ubezpieczenie kredytu – przygotuj się na nieoczekiwane zdarzenia

Im krótszy wybierzesz okres spłaty kredytu, tym sumaryczne koszty będą mniejsze i szybciej spłacisz zobowiązanie. Jednak wysokość raty, na którą zgodzi się bank, zależy od Twojej zdolności kredytowej. Nawet jeśli okres spłaty jest krótki, weź pod uwagę różne ryzyka, m.in. utratę możliwości zarabiania pieniędzy wskutek choroby lub wypadku.

Sugerujemy Ci wybór polisy, dzięki której zobowiązanie będzie spłacane nawet wtedy, gdy poważnie zachorujesz, przytrafi Ci się pobyt w szpitalu czy dojdzie do śmierci jednego z kredytobiorców. Niezdolność do pracy może spowodować, że nie podołasz wszystkich zobowiązaniom. Nasi Eksperci Finansowi przedstawią Ci rozwiązania, dzięki którym przygotujesz się na wystąpienie różnych czynników ryzyka. 

Zapytaj eksperta o szczegóły
Imię:
Telefon (9 cyfr)

Ponadto skorzystanie z ubezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego lub innego zobowiązania może być konieczne, aby skorzystać z oferty banku na atrakcyjnych warunkach. Nie traktuj tego jako dodatkowego, zbędnego wymogu, ale inwestycję w Twój komfort psychiczny i bezpieczeństwo finansowe. 

Ubezpieczenie na życie z Ekspertami Finansowymi NOTUS

Współpracujemy z cenionymi na polskim i zagranicznym rynku towarzystwami ubezpieczeniowymi – przedstawimy Ci oferty polis na życie z odpowiednim zakresem ochrony, który zapewni bezpieczeństwo finansowe. Nasi Eksperci Finansowi:

  • wskażą rodzaje polis odpowiednie w Twoim przypadku;
  • dopasują wysokość składki za ochronę do Twoich możliwości finansowych;
  • pomogą Ci w dopełnieniu wszelkich formalności.

Zaproponujemy wybór polisy z sumą ubezpieczenia adekwatną do wysokości zobowiązania. Zwrócimy Twoją uwagę na ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) – rozwiejemy wszelkie wątpliwości, wyjaśnimy branżowe pojęcia i przedstawimy możliwe scenariusze.

Eksperci Finansowi NOTUS przy wyborze propozycji polisy analizują ofertę kilku ubezpieczycieli, którym możesz zaufać. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ustalamy, jakie ryzyka powinno obejmować Twoje ubezpieczenie na życie do kredytu. 

Wyjaśnimy Ci, które polisy są dobrym rozwiązaniem przy Twoim kredycie. Nie da się przewidzieć, czy w Twoim życiu dojdzie do określonego wydarzenia, ale możesz się przygotować na takie ryzyko. 

Ubezpieczenie na życie przy kredycie – co obejmuje?

Polisa na życie jest formą zabezpieczenia dla obu stron umowy kredytowej. Bank ma dzięki temu pewność, że zobowiązanie zostanie spłacone w terminie,  nawet w sytuacji, gdy kredytobiorca lub jego rodzina znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Natomiast płacący raty wie, że podoła spłacie i nie straci nieruchomości, która jest zabezpieczeniem kredytu hipotecznego. 

Jak to dokładnie działa? W zależności od zdarzenia objętego ochroną możesz otrzymać świadczenie w innej wysokości. Suma ubezpieczenia, czyli maksymalna kwota, jaką towarzystwo jest w stanie wypłacić, powinna wynosić mniej więcej tyle, ile wysokość kapitału kredytowego. 

Polisa na życie obejmuje przede wszystkim ryzyko śmierci kredytobiorcy. Jeśli dojdzie do takiego zdarzenia, środki z ubezpieczenia pokryją spłatę zobowiązania. Warto jednak wziąć pod uwagę wybór szerszego zakresu ochrony. Dzięki temu możesz uzyskać wypłatę świadczenia z polisy w razie ciężkiej choroby, czasowej utraty zdolności do pracy czy całkowitej niezdolności do pracy po wypadku.

Pokażemy Ci, jak zmienia się składka na ubezpieczenie, jeśli zdecydujesz się zawrzeć polisę z określonym, szerszym zakresem ochrony. 

Wybór polisy – czynniki, na które zwracamy uwagę

Eksperci Finansowi NOTUS doskonale znają oferty firm ubezpieczeniowych. Ich wybór wynika z zakresu ochrony, wysokości składki, a także renomy danego towarzystwa. Oczywiście, to ostatecznie Ty zdecydujesz, która propozycja spełnia Twoje oczekiwania. W ramach analizy zwracamy uwagę na:

  • sumę ubezpieczenia;
  • okres karencji, czyli po jakim czasie będzie Ci przysługiwać wypłata świadczenia, jeśli dojdzie do danego zdarzenia;
  • wyłączenia odpowiedzialności, czyli w jakich przypadkach towarzystwo może odmówić wypłaty świadczenia. 

Porozmawiaj z ekspertem NOTUS, który wyjaśni Ci wszystkie kwestie związane z wyborem ochrony ubezpieczeniowej, dopasuje polisę do wysokości kredytu hipotecznego, a także znajdzie optymalne ubezpieczenie kredytu gotówkowego i innych zobowiązań.