Kredyt hipoteczny 2024 - wybierz kredyt z NOTUS
Skip to content
Home » Kredyty » Kredyt hipoteczny

Ile nieruchomości, tyle kredytów
– znajdź najlepszy dla siebie

Kredyt hipoteczny
z NOTUS

Wybór kredytu hipotecznego nie jest łatwą decyzją. Sprawy nie ułatwia również różnorodność ofert proponowanych przez instytucje finansowe. Z tego względu warto skorzystać z usług doświadczonego Eksperta Finansowego NOTUS Finanse S.A., który przygotuje dla Ciebie porównanie ofert różnych banków.

Decyzja o długoterminowym zobowiązaniu powinna być poprzedzona dokładną analizą dostępnych ofert oraz przygotowaniem symulacji kredytowych dla poszczególnych produktów. Pomoc eksperta w całym procesie starania się o kredyt hipoteczny zagwarantuje Ci wnikliwy wgląd w dostępne na rynku oferty i pozwoli podjąć tę ważną decyzję!

Zapytaj eksperta o szczegóły
Imię:
Telefon (9 cyfr)

Dlaczego warto zdecydować się na kredyt hipoteczny z nami?

Poszczególne oferty kredytów hipotecznych różnią się w zależności od danego banku. Ponadto całkowita kwota kredytu zależy od indywidualnie przygotowanej umowy kredytowej. Wpływa na nią nie tylko oprocentowanie Twojego kredytu, ale też ustalona marża czy opłaty dodatkowe. Ponadto przed podpisaniem umowy o kredyt hipoteczny czeka Cię sporo formalności do załatwienia. Cały proces można jednak ułatwić, korzystając z pomocy NOTUS Finanse S.A. Ekspert Finansowy:

 • pomoże w określeniu Twoich możliwości kredytowych i przygotuje symulację kredytową;
 • porówna dla Ciebie nawet kilkanaście różnych kredytów hipotecznych na mieszkanie lub dom;
 • pomoże w załatwieniu wszystkich formalności; pomoże wypełnić wnioski i złoży je do wybranych przez Ciebie banków;
 • pomoże w analizie postanowień zawartych w umowie kredytu;
 • czuwa nad całym procesem ubiegania się o kredyt w banku.

Nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, która dba o prawidłowe wykonywanie działalności przez przez te podmioty. 

Kredyt hipoteczny i hipoteka (zabezpieczenie kredytu) – podstawowe informacje

Przez umowę o kredyt hipoteczny rozumie się umowę, w ramach której bank udziela konsumentowi kredytu zabezpieczonego hipoteką, która wpisywana jest w Dziale IV księgi wieczystej danej nieruchomości (np. mieszkania czy nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym).

Hipoteka ustanowiona na rzecz banku, której odzwierciedleniem jest wpis dotyczący obciążenia nieruchomości, oznacza, że w przypadku niewypłacalności kredytobiorcy bank ma prawo do sprzedaży nieruchomości i na tej podstawie odzyskania swoich roszczeń. Decydując się jednak na kredyt zabezpieczony hipoteką, możemy liczyć na niższe koszty i otrzymanie korzystnych warunków spłaty zadłużenia. Z tego względu kredyty hipoteczne nieustannie cieszą się popularnością.

Na jaki cel można dostać kredyt hipoteczny? 

Kredyt hipoteczny w odróżnieniu np. od pożyczki gotówkowej pozyskuje się na budowę lub zakup konkretnej nieruchomości. Przed złożeniem wniosku kredytowego należy więc posiadać plan budowy lub przedwstępną umowę sprzedaży. Taki kredyt możesz przeznaczyć głównie na:

 • zakup nieruchomości z rynku wtórnego (domu, mieszkania);
 • zakup nieruchomości na rynku pierwotnym (od dewelopera), zarówno gotowej, jak i w trakcie budowy lub planowanej;
 • budowę lub zakup domu, w tym działki budowlanej;
 • remont, wykończenie lub doposażenie nieruchomości.

Co więcej, można zaciągnąć także pożyczkę hipoteczną z zabezpieczeniem na innej posiadanej nieruchomości. Wówczas pozyskane fundusze można przeznaczyć na dowolny cel. Można również złożyć wniosek w przypadku chęci refinansowania kosztów poniesionych na cele mieszkaniowe lub chęci konsolidacji (scalenia) posiadanych zobowiązań bankowych. 

Kto może otrzymać kredyt hipoteczny? 

Zdolność kredytowa a koszt kredytu hipotecznego

To, czy dostaniesz kredyt i na jakich warunkach będzie on funkcjonował, zależy głównie od Twojej zdolności kredytowej. Aby zaciągnąć kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub budowę nieruchomości, należy posiadać odpowiednią zdolność kredytową. Banki w trakcie obliczania Twojej zdolności kredytowej uwzględnią wszystkie dochody i wydatki, a także inne zobowiązania. Sprawdzona zostanie również Twoja historia kredytowa. Głównie na podstawie takiej analizy zostaną ustalone warunki Twojego kredytu hipotecznego. 

Minimalny wkład własny a kredyt hipoteczny

Jeśli chcesz zaciągnać kredyt hipoteczny, powinieneś posiadać wkład własny w wysokości min. 10%. Osoby bez wkładu własnego mogą natomiast skorzystać z programów rządowych, pozwalających uzyskać finansowanie na zakup mieszkania (np. Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy).

Jak wstępnie sprawdzić zdolność kredytową dla kredytu hipotecznego?

Jeśli planujesz zaciągnąć kredyt hipoteczny, warto w pierwszej kolejności samodzielnie oszacować swoją zdolność kredytową. Pomocny w tym celu jest kalkulator zdolności kredytowej. Daje on orientacyjne wyliczenia uzyskiwane na podstawie wprowadzonych samodzielnie danych. Wiedz jednak, że ostatecznie Twoja zdolność będzie się różniła, ponieważ banki obliczają wiarygodność klienta na podstawie własnych algorytmów. Ponadto zanim bank udzieli kredytu, sprawdzi też Twoją historię kredytową.

Jeśli chcesz otrzymać kredyt hipoteczny, warto sprawdzić swoją orientacyjną zdolność finansową z pomocą Eksperta Finansowego. 

Obliczanie raty kredytu – kalkulator kredytu hipotecznego 

Przed zaciągnięciem kredytu możesz skorzystać z kalkulatora kredytu hipotecznego, który wylicza szacunkową wysokość przyszłych rat w zależności od formy ratalnej (oprocentowania stałego lub zmiennego), liczby rat (okresu kredytowania), wysokości wkładu własnego, dochodów i wydatków na utrzymanie gospodarstwa domowego. Dobrym krokiem przed ubieganiem się o kredyt hipoteczny jest też sprawdzenie rankingów kredytów hipotecznych 2024, które pozwalają m.in. na przybliżone wyliczenie przyszłych rat kredytu.

Warto jednak pamiętać, że takie dane mają charakter orientacyjny i pomogą Ci jedynie wstępnie poznać Twoje możliwości. Zdecydowanie więcej informacji zdobędziesz dzięki konsultacji z Ekspertem Finansowym.

Kredyt hipoteczny krok po kroku – co zrobić, aby otrzymać kredyt? 

Aby zaciągnąć kredyt hipoteczny, należy przejść przez kilka etapów, wśród których najważniejsze to:

 1. Wybór konkretnej nieruchomości – bank musi wiedzieć, na co przeznaczysz uzyskany kredyt. Warto więc w pierwszej kolejności ocenić swoje możliwości finansowe oraz dostosować do nich rodzaj i wartość nieruchomości, ewentualnie odłożyć w czasie wnioskowanie o kredyt lub podjąć kroki w celu zwiększenia swojej zdolności kredytowej.  
 2. Formalności – każdy bank ma własną listę dokumentów, które trzeba dołączyć do wniosku.
 3. Analiza i decyzja kredytowa – po złożeniu wniosku wraz z kompletem dokumentów bank dokonuje analizy tych dokumentów i podejmuje decyzję kredytową. Przyczyną odmowy może być m.in. niska zdolność kredytowa, nieakceptowalna nieruchomość lub brak dokumentów. Odrzucenie wniosku o kredyt hipoteczny nie oznacza, że tracisz szansę na wsparcie finansowe. W takich przypadkach można m.in. ubiegać się o kredyt w innym banku, zmodyfikować wartość wnioskowanej kwoty oraz wysokość lub ilość rat, wybrać inną nieruchomość, zgromadzić wyższy wkład własny lub odłożyć w czasie wnioskowanie o kredyt.  
 4. Podpisanie umowy kredytowej – w przypadku pozytywnej decyzji bank przygotowuje umowę kredytową. Przed akceptacją warunków kredytu warto ją dokładnie przeanalizować. 
 5. Podpisanie aktu notarialnego – w przypadku rynku wtórnego warunkiem uruchomienia kredytu jest nabycie nieruchomości potwierdzone aktem notarialnym. Natomiast przy umowie o kredyt dotyczącej  nieruchomości z rynku pierwotnego przeniesienie własności następuje po uruchomieniu kredytu i odbiorze nieruchomości. 

Dokumenty niezbędne do otrzymania kredytu hipotecznego 

Zanim złożysz wniosek o kredyt hipoteczny, musisz skompletować sporo dokumentów. Ich dokładną listę określa bank, w którym planujesz zaciągnąć kredyt hipoteczny, potrzebne dokumenty wskaże także Ekspert Finansowy. Poza formularzami bankowymi są to zazwyczaj: 

 • dokumenty potwierdzające tożsamość wnioskodawcy i ewentualnych współkredytobiorców;
 • potwierdzenia wysokości i źródła dochodów;
 • dokumenty dotyczące danej nieruchomości. 

Najważniejsze zagadnienia związane z kredytem hipotecznym 

Jeśli chcesz ubiegać się o kredyt hipoteczny, warto w zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami, takimi jak np.:

 • Oprocentowanie kredytu hipotecznego – wyrażona procentowo ilość odsetek do zapłaty w skali roku. Jest ono przedstawiane jako suma WIBOR-u lub WIRON-u i marży banku. 
 • Oprocentowanie stałe i zmienne – oprocentowanie okresowo stałe oznacza, że przez określony czas wysokość oprocentowania nie ulegnie zmianie. Natomiast zmienne oprocentowanie niesie ryzyko zmian w zależności od sytuacji na rynku finansowym. Oprocentowanie zmienne zależy głównie od stóp procentowych wyznaczanych przez Radę Polityki Pieniężnej. 
 • Marża kredytu – jest ustalana indywidualnie przez banki. Może być zależna = m.in. od kwoty kredytu, zdolności kredytowej wnioskodawcy, wysokości wkładu własnego czy skorzystania z dodatkowych produktów bankowych. 
 • WIBOR i nowy WIRON – są to = wyznaczniki stopy procentowej, po jakiej banki są w stanie pożyczać między sobą środki lub po jakiej takie transakcje już nastąpiły. Wskaźniki te są pośrednio zależne od decyzji Narodowego Banku Polskiego i tym samym sytuacji finansowej na rynku krajowym i globalnym.   
 • LTV (loan to value) – wskaźnik ten określa stosunek wartości kwoty kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie tego kredytu. W przypadku kredytu hipotecznego z ubezpieczeniem niskiego wkładu nie może on być wyższy niż 90%, a poza taką sytuacją nie może przekraczać 80%. 
 • Prowizja za udzielenie kredytu – ustalana indywidualnie przez banki jednorazowa opłata wyliczana jako procent od wartości kwoty kredytu. 
 • Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) – jest to szacunkowy, całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Obejmuje m.in. odsetki, ubezpieczenia, prowizje oraz inne opłaty np. za wycenę nieruchomości.