Kredyt gotówkowy 2024 - wybierz kredyt z NOTUS
Skip to content
Home » Kredyty » Kredyt gotówkowy z NOTUS Finanse S.A.

Dodatkowa gotówka,
dodatkowe możliwości

Kredyt gotówkowy z NOTUS

Porównanie kredytów gotówkowych i wybór korzystnej oferty

Średni koszt kredytów zaciąganych na podobnych warunkach określa Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO). Wskaźnik ten poza Roczną Stopą Oprocentowania (RSO) uwzględnia także inne koszty, m.in. prowizje i ubezpieczenia. Jednak RRSO jest współczynnikiem reprezentatywnym, czyli wyliczanym na podstawie spodziewanych warunków umowy stosowanych przy co najmniej 2/3 umów takich samych kredytów. Uwzględniane są średnie dane, dlatego koszty konkretnej umowy z danym kredytobiorcą mogą być inne. Z tego względu warto skonsultować dostępne na rynku oferty z Ekspertem Finansowym, który przedstawi Ci oferty pożyczek dopasowane do zgłoszonych przez Ciebie oczekiwań i możliwości. Ponadto możesz skorzystać z rankingów i kalkulatorów kredytowych.

Zapytaj eksperta o szczegóły
Imię:
Telefon (9 cyfr)

Ranking kredytów gotówkowych w 2024

Zanim zaczniesz ubiegać się o pożyczkę, warto sprawdzić ranking kredytów gotówkowych 2024. W porównaniach takich uwzględniane są m.in. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, prowizja, kwota kredytu i okres kredytowania.   

Kalkulator kredytowy

W oszacowaniu swoich możliwości finansowych pomaga kalkulator zdolności kredytowej. W zależności od wysokości i źródła dochodów zwykle można modyfikować swoje oczekiwania tak, aby otrzymać wsparcie finansowe – np. wydłużając okres ratalny. Pomocny w oszacowaniu wysokości przyszłych rat jest też kalkulator raty kredytowej. 

Wybierz kredyt gotówkowy z Ekspertem Finansowym!

Rankingi i kalkulatory to dobre narzędzia, dające jednak uogólnione wyniki. Wybierając kredyt gotówkowy, trzeba mieć na uwadze, że ostatecznie często banki oferują indywidualne warunki umowy dla danego wnioskodawcy. Mogą modyfikować oprocentowania czy wysokość prowizji na podstawie własnej polityki i oceny wiarygodności klienta, a już niewielkie kwoty w skali kilku lat dają dużą różnicę.

Warto więc zapytać o kredyt Eksperta Finansowego. Specjalista taki porówna z Tobą kilkanaście ofert, żebyś mógł wybrać banki, w których warto ubiegać się o kredyt gotówkowy. Ekspert pomaga na każdym etapie procesu – możesz poprosić go o pomoc przy składaniu wniosku o kredyt gotówkowy oraz przy analizie przedstawionych przez bank warunków konkretnej umowy kredytowej. Możesz również otrzymać wskazówki, które zwiększą Twoje szanse na uzyskanie kredytu gotówkowego. 

Kredyt gotówkowy – najważniejsze informacje 

Kredyt gotówkowy jest popularnym rodzajem produktu bankowego, pozwalającym na pozyskanie środków przy stosunkowo niewielu formalnościach. Jest to pożyczka, którą otrzymuje się w banku lub instytucjach pożyczkowych i spłaca na wcześniej ustalonych warunkach wraz z odsetkami. Najczęściej raty kredytu spłaca się każdego miesiąca, przez okres zależny od warunków umowy i kwoty kredytu.

Aby otrzymać kredyt gotówkowy, należy za pośrednictwem Eksperta Finansowego złożyć wniosek do wybranego banku lub instytucji pożyczkowej wraz z niezbędnymi dokumentami, których lista często ogranicza się do dokumentu tożsamości i potwierdzenia dochodów. Decyzja o przyznaniu środków zwykle wystawiana jest bardzo szybko, nawet tego samego dnia. Zazwyczaj nie trzeba też długo czekać na wypłatę pieniędzy.   

Kredyt gotówkowy okazuje się dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą uniknąć wielu formalności i którym zależy na szybkim pozyskaniu środków. Niemniej jednak ta forma kredytu wiąże się z pewnymi ograniczeniami, oferty banków i instytucji pożyczkowych też mogą się znacznie różnić. Aby wybrać opcję korzystną w swoim przypadku, warto dokładniej przyjrzeć się szczegółom dotyczącym kredytów gotówkowych, najlepiej z pomocą doświadczonego eksperta. 

Maksymalna kwota kredytu gotówkowego 

Warto pamiętać, że kredyt gotówkowy charakteryzuje się ograniczeniami pod względem kwoty, jaką można uzyskać. Całość pożyczonych pieniędzy nie może przekraczać 255 550 złotych, co jest regulowane ustawą o kredycie konsumenckim. 

Osoby, które potrzebują wyższego kapitału i posiadają odpowiednią zdolność kredytową, mogą rozważyć zaciągnięcie kredytu hipotecznego.

Okres kredytowania i wysokość rat kredytu gotówkowego

Wysokość miesięcznych rat zależy nie tylko od kwoty pożyczki, ale również od oprocentowania oraz okresu kredytowania. Zwykle im dłużej kredytobiorca spłaca zobowiązanie, tym niższe są comiesięczne raty. To jednak wpływa także na podniesienie całkowitego kosztu kredytu (m.in. spłacamy więcej odsetek).

Umowa o kredyt gotówkowy powinna określać m.in. czas jej obowiązywania, a także zasady i terminy spłaty kredytu, które odpowiadają możliwościom finansowym kredytobiorcy. 

Niektóre instytucje mogą stawiać dodatkowe warunki, np. określać maksymalny wiek kredytobiorcy, w jakim powinien on spłacić ostatnią ratę. Zwykle oscyluje on w granicach 68-80 lat. 

Ponadto warto wiedzieć, że samodzielne ustalanie miesięcznej raty za kredyt gotówkowy nie jest dowolne. Banki wyliczają ją na podstawie oceny Twojej zdolności kredytowej (tzw. scoringu), zwłaszcza w przypadku wyższej kwoty kredytu. Zwykle osoby posiadające wysoką zdolność kredytową (w uproszczeniu klienci o dużych dochodach i stosunkowo niskich wydatkach) mogą zdecydować się na pożyczkę z krótszym okresem kredytowania. Natomiast przy niższej zdolności wysokie raty comiesięczne mogłyby nadmiernie obciążyć domowy budżet, dlatego w takich sytuacjach warto rozważyć dłuższy czas spłacania zobowiązania. Z tego względu ważne jest, aby dostosować parametry kredytu do własnych potrzeb i możliwości finansowych.

Proces wnioskowania o kredyt gotówkowy

Ubieganie się o kredyt gotówkowy nie jest złożoną procedurą. Jako podstawowe kroki procesu można wymienić:

 • określenie swoich potrzeb finansowych i oszacowanie zdolności kredytowej;
 • porównanie ofert przynajmniej kilku banków;
 • wybór banku, w którym chcesz ubiegać się o kredyt – wniosek warto złożyć u kilku kredytodawców;
 • zgromadzenie wymaganych dokumentów;
 • złożenie wniosku o kredyt gotówkowy za pośrednictwem Eksperta Finansowego;
 • oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku o kredyt gotówkowy – trwa od kilku minut do kilku dni;
 • analiza zaproponowanych warunków umowy i wybór tej, która najbardziej Ci odpowiada;
 • podpisanie umowy kredytowej;
 • uruchomienie kredytu – przelew pieniędzy na konto bankowe. 

Wniosek o kredyt gotówkowy

Proces ubiegania się o kredyt gotówkowy nie jest skomplikowany. Należy wypełnić gotowy wniosek, uzupełniając go m.in. o informacje takie jak:

 • okres kredytowania i kwota wnioskowanego kredytu;
 • dane wnioskodawcy – nr dowodu tożsamości, PESEL, adres, email, telefon;
 • wysokość dochodów – potwierdzona własnym oświadczeniem lub zaświadczeniem od pracodawcy, wyciągiem z konta bankowego, PIT–em – składasz kopie lub oryginały dokumentów, możesz też złożyć online ich skany w zależności od danego kredytodawcy;
 • stan cywilny;
 • informacje na temat innych zobowiązań finansowych;
 • numer rachunku bankowego, na który mają zostać wypłacone pieniądze.

Całkowity koszt kredytu gotówkowego w banku

Pożyczone pieniądze oddaje się wraz z dodatkowymi opłatami za obsługę kredytu i odsetkami. Tym samym całkowity koszt kredytu to kwota, jaką należy zwrócić bankowi w ramach zawartej umowy o kredyt gotówkowy zgodnie z jej warunkami. 

Na całkowitą kwotę kredytu składają się głównie:

 • Oprocentowanie kredytu – wpływa na nie aktualna wartość WIBOR lub nowego WIRON, a także ustalana indywidualnie przez bank marża. 
 • Ubezpieczenie kredytu – stanowi formę zabezpieczenia na wypadek niewypłacalności kredytobiorcy z przyczyn nieprzewidzianych, np. utraty pracy, choroby czy śmierci. W przypadku kredytów i pożyczek gotówkowych dodatkowe ubezpieczenie zwykle nie jest obowiązkowe.
 • Prowizja za udzielenie kredytu gotówkowego – jest to określony procent od wartości przyznanej kwoty. Prowizję taką najczęściej płaci się w ramach przyszłych rat, ale zaciągając kredyt gotówkowy, można spotkać się z ofertami bez prowizji. 
 • Koszty dodatkowe – niekiedy szanse na kredytowanie zwiększa np. posiadanie konta bankowe w instytucji, w jakiej starasz się o kredyt, a do tego należy doliczyć koszt prowadzenia konta (zwykle niewielki).   

Czy można zmienić okres spłaty rat kredytu gotówkowego? 

Na przestrzeni lat sytuacja materialna kredytobiorcy może ulec zmianie. W zależności od kierunku takich zmian może zajść potrzeba lub chęć wydłużenia albo skrócenia okresu kredytowania. W takich przypadkach banki zwykle nie utrudniają zmian warunków umowy, ale mogą one wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Kredyt gotówkowy możesz w każdym czasie nadpłacić lub spłacić w całości przed ustalonym terminem spłaty. Jednak w takiej sytuacji kredytodawca w określonych ustawą o kredycie konsumenckim przypadkach może zastrzec w umowie o kredyt gotówkowy prowizję za spłatę kredytu przed terminem.. Często jednak pomimo dodatkowych opłat krok taki okazuje się korzystniejszy w porównaniu do dłuższego okresu spłaty odsetek. 

Może się zdarzyć, że z różnych przyczyn, np. z powodu utraty pracy lub wystąpienia nieprzewidzianych wydatków, wcześniej zaciągnięty kredyt okaże się dużym obciążeniem finansowym dla kredytobiorcy. W takiej sytuacji bank może zgodzić się na wydłużenie okresu kredytowania i tym samym zmniejszenie wysokości comiesięcznej raty.

Warto też wiedzieć, że aktualnie oferowane kredyty mogą okazać się korzystniejsze w porównaniu do tych zaciągniętych kilka lat wcześniej. Wówczas można rozważyć refinansowanie kredytu gotówkowego, polegające na zaciągnięciu nowego kredytu w innym banku na nowych warunkach przy jednoczesnej spłacie dotychczasowego zobowiązania kredytowego (powszechnie traktowane jako przeniesienie kredytu). W takich przypadkach może wystąpić konieczność uwzględnienia dodatkowych kosztów, ale jeśli oprocentowanie kredytu i inne koszty są niższe, krok taki może pozwolić na spore oszczędności. 

O zmianę warunków umowy o kredyt można także się starać, gdy posiadasz kilka zobowiązań w różnych bankach. Ich konsolidacja (połączenie) zwykle pozwala na zmniejszenie wysokości comiesięcznych rat i odciążenie budżetu, chociaż może też wpłynąć na całkowity koszt kredytu. Najczęściej nie ma przeszkody, aby łączyć kredyty gotówkowe i hipoteczne. 

Na jaki cel można przeznaczyć kredyt gotówkowy?

O kredyt gotówkowy można starać się na dowolny cel, bez podawania w banku swoich intencji. Pozyskane środki możesz przeznaczyć np. na dobra konsumpcyjne, pilne wydatki, remont mieszkania itp. Jedynym ograniczeniem w tym przypadku jest maksymalna kwota tego rodzaju zobowiązania.

W przypadku remontu inwestycja taka może być pokryta zarówno kredytem gotówkowym, jak i hipotecznym. Ostatni z nich wymaga jednak dodatkowego zabezpieczenia w postaci hipoteki. Ponadto pieniądze wypłacane są na konkretny cel, dlatego konieczne jest skompletowanie dokumentów potwierdzających plan i przebieg prac remontowych. 

Kredyt gotówkowy można również zaciągnąć na sfinansowanie zakupu nieruchomości. W takich przypadkach z reguły konsumenci decydują się na kredyt hipoteczny, ale jeśli np. posiadasz już część kapitału, zależy Ci na czasie i uniknięciu formalności, możesz rozważyć również pożyczkę gotówką. W jej przypadku nie jest wymagany wkład własny w wysokości 20% wartości nieruchomości. 

Pożyczka taka jest również alternatywą dla kredytu celowego na zakup samochodu, który również jest formą kredytu gotówkowego. Zwykły kredyt gotówkowy sprawdza się zwłaszcza przy zakupie samochodu używanego od osoby prywatnej. 

Kto może otrzymać kredyt gotówkowy? 

Kredyt gotówkowy cechuje się ograniczoną ilością formalności i krótkim terminem oczekiwania na decyzję. Zwykle można go otrzymać łatwiej w porównaniu do kredytu hipotecznego. Nie oznacza to jednak, że każdy ma szanse na taki kredyt. Przede wszystkim o finansowanie może starać się pełnoletnia osoba fizyczna. Niekiedy jednak banki podwyższają minimalny wiek do 21 lat. 

Ponadto bank bierze pod uwagę zdolność kredytową wnioskodawcy. Konieczne jest więc posiadanie odpowiednio wysokich i regularnych dochodów. Zdolność finansowa zależy głównie od kwoty kredytu i okresu kredytowania. W przypadku niskich sum rzędu kilkuset lub kilku tysięcy złotych niekiedy wystarczające jest posiadanie dowodu tożsamości i złożenie oświadczenia, w którym zadeklarujesz wysokość zarobków. Mowa o tzw. kredytach gotówkowych online na dowód czy też kredytach gotówkowych bez zaświadczeń. 

Z kolei przy wyższych sumach osoba starająca się o kredyt gotówkowy musi już przedłożyć odpowiednie potwierdzenie, np. umowę o pracę, PIT za ubiegły rok czy wyciąg z konta bankowego w przypadku umów cywilnoprawnych. Akceptowalne źródło dochodów zależy natomiast od indywidualnej polityki poszczególnych instytucji finansowych. 

Kto może nie dostać kredytu gotówkowego?

Dostępność kredytów gotówkowych dla konsumentów w dużej mierze zależy od ich zdolności kredytowej, która stanowi sposób szacunkowego wyliczenia, jak wysokie raty będzie w stanie płacić dany kredytobiorca. Przy niskich pożyczkach do otrzymania kredytu gotówkowego zwykle potrzeba niewiele – mogą wystarczyć zarobki na poziomie najniższej krajowej. Jeśli jednak kwota jest wyższa, bank wymaga również od kredytobiorcy wyższych zarobków. Wówczas bank oblicza zdolność kredytową, uwzględniając głównie dochody netto wnioskodawcy, jego wydatki przeznaczane na utrzymanie gospodarstwa domowego, liczbę osób w gospodarstwie domowym i wszelkie inne zobowiązania, w tym posiadane limity na kartach debetowych, nawet jeśli nie są one używane, ewentualne alimenty i abonamenty. 

Natomiast z dużą pewnością bank nie udzieli kredytu, jeśli masz negatywną historię kredytową, czyli obecnie lub w niedalekiej przeszłości zalegasz lub zalegałeś ze spłacaniem innych zobowiązań. Historia taka sprawdzana jest głównie w BIK-u (Biurze Informacji Kredytowej) i BIG-u (Biurze Informacji Gospodarczej).