Kredyt na Start już 15.01 2025 r. - dla kogo, jakie warunki?
Skip to content
Home » Kredyty » Kredyt mieszkaniowy na start

Znajdź zaufanego
eksperta
– na start

Kredyt Mieszkaniowy na Start – nowy program dopłat do kredytów. Kto skorzysta z mieszkania na start?

Program „Kredyt mieszkaniowy #naStart” ma umożliwić zaciągnięcie kredytu hipotecznego na preferencyjnych warunkach z dopłatami do rat. Zgodnie z najnowszymi informacjami, program ma zostać uruchomiony od 15 stycznia 2025 roku. Będzie częścią szerszego pakietu wsparcia mieszkalnictwa. Ministerstwo Rozwoju i Technologii zakłada, że w ciągu 5 lat na ten cel może zostać przeznaczone 11 mld zł. Dopłaty otrzyma 175 tys. kredytów mieszkaniowych.

Zapytaj eksperta o szczegóły
Imię:
Telefon (9 cyfr)

Kredyt Mieszkaniowy na Start zastąpi Bezpieczny Kredyt 2%

Do tej pory na uzyskanie kredytu na zakup mieszkania lub domu czy też budowę mogły pozwolić sobie osoby o stosunkowo wysokich zarobkach i tym samym zdolności kredytowej. Wsparciem dla wielu było skorzystanie z wcześniej wprowadzonego programu rządowego Bezpieczny Kredyt 2%, który jednak nie był w zasięgu m.in. par w związkach nieformalnych czy osób o niskich dochodach ze względu na ograniczenie możliwości wnioskowania ze współkredytobiorcami. Planowany, nowy program Kredytu Mieszkaniowego na Start ma być dostępny dla szerokiej grupy społeczeństwa. 

Zgodnie z założeniami ogłoszonymi przez Ministra Rozwoju i Technologii program będzie polegał na rządowych dopłatach do kredytów. Osoby spełniające wymogi będą mogły liczyć na bardzo niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych przez 10 kolejnych lat. Co ważne, mają występować kryteria dochodowe dla wnioskodawców, ale górne limity kwoty kredytu nie zostały określone. 

Ile mają wynosić dopłaty do rat dla kredytów hipotecznych – limity 

Rząd proponuje, aby dopłaty do rat kredytu hipotecznego były wypłacane w wysokości zależnej od wielkości gospodarstwa domowego (liczby osób w rodzinie). Dopłata zostanie tak ustalona, aby obniżała oprocentowanie kredytu dla określonego przedziału kwotowego do:

 • 1,5% – jednoosobowe i dwuosobowe gospodarstwo, gdy w skład gospodarstwa nie wchodzi żadne dziecko;
 • 1% – trzyosobowe gospodarstwo, w przypadku gdy w skład gospodarstwa wchodzi jedno dziecko;
 • 0,5% – czteroosobowe gospodarstwo, w przypadku gdy w skład gospodarstwa wchodzi dwoje dzieci;
 • 0% – pięcioosobowe i większe gospodarstwo, w przypadku gdy w skład gospodarstwa wchodzi troje dzieci i więcej.

Ponadto program zakłada się, że zaciągnięty kredyt ma mieć oprocentowanie stałe. Dopiero po 10 latach będzie można przejść na oprocentowanie zmienne bez utraty dopłat. Co ważne, będzie można wziąć kredyt na dowolną kwotę (po spełnieniu wymogów banku), nie będą obowiązywać maksymalne limity kwoty kredytu. Oznacza to, że dopłaty nie muszą dotyczyć całości pożyczanej kwoty. W tej kwestii również ustalono limity na podstawie wielkości gospodarstwa domowego:

 • do 200 tys. zł dla 1-osobowego gospodarstwa domowego,
 • do 400 tys. zł dla 2-osobowego gospodarstwa domowego
 • do 450 tys. zł dla 3-osobowego gospodarstwa domowego 
 • do 500 tys. zł dla 4-osobowego gospodarstwa domowego 
 • do 600 tys. zł dla 5-osobowego i większego gospodarstwa domowego.

Wyjaśniając – jeśli np. rodzice mający dwoje dzieci zaciągają kredyt na 550 tys. zł, to w ramach programu otrzymają dopłaty, które obniżą oprocentowanie do 0,5% i obejmą wyłącznie 500 tys. zł z kwoty kredytu (zgodnie z powyższymi limitami). Co więcej, w miastach na prawach powiatu, gdzie wartość odtworzeniowa 1 mkw. lokalu znacząco odbiega od średniej,  wskazane kwoty będą wyższe o 10% lub 20%. 

Kredyt Mieszkaniowy na Start 2024 – kto może ubiegać się o dopłatę?

W odróżnieniu od wcześniej oferowanych form dofinansowania program ten ma być dostępny dla szerokiej grupy beneficjentów:

 • singli do 35 roku życia (jedynie występujące ograniczenie ze względu na wiek),
 • osób samotnie wychowujących co najmniej 1 dziecko
 • osób żyjących w związkach nieformalnych,
 • małżeństw,
 • rodzin wielodzietnych. 

Celem programu jest umożliwienie zakupu pierwszego mieszkania, domu lub jego budowy. O dofinansowanie mogą więc ubiegać się osoby, które nie posiadają jeszcze własnej nieruchomości. Można natomiast mieć częściowe (nie wyższe niż 50%) udziały w prawie własności. Jeśli więc np. odziedziczyłeś lub otrzymałeś w darowiźnie część mieszkania czy domu, wciąż możesz starać się o udział w programie. 

Wyjątek stanowią natomiast rodziny, które mają przynajmniej troje dzieci. Wówczas, nawet jeśli posiadają  nieruchomość, mogą starać się o kredyt z dopłatą w celu chociażby poprawy swoich warunków mieszkaniowych. 

Kryteria dochodowe w rządowym programie kredytów na start

Ważnym warunkiem skorzystania z programu będzie miesięczny dochód. Jego wysokość ma być ustalana w zależności od liczby osób w rodzinie. Na chwilę obecną wiadomo, że kryterium maksymalnych dochodów pozwalających na udział w programie jest stosunkowo wysokie i wygląda następująco dla gospodarstwa:

 • jednoosobowego – 7 tys. zł netto,
 • dwuosobowego – 13 tys. zł netto,
 • trzyosobowego – 16 tys. zł netto,
 • czteroosobowego – 19,5 tys. zł netto,
 • pięcioosobowego i większego – 23 tys. zł netto.

Co ważne, osoby, które chcą kupić mieszkanie, ale przekraczają wskazane progi, wciąż mogą się starać o zakwalifikowanie do programu. W takich przypadkach dopłaty mają być jedynie odpowiednio pomniejszone. Proponowane jest ich obniżanie w zależności od liczby złotych ponad kryterium. 

singiel

rodzina 2-osobowa

rodzina 3-osobowa

rodzina 4-osobowa

rodzina 5-osobowa

rodzina 6-osobowa

Pierwsza rata kredytu z dopłatą

2 900 zł

1 925 zł

1 572 zł

1 390 zł

1 209 zł

1 209 zł

Pierwsza rata standardowego kredytu

3 875 zł

3 875 zł

3 875 zł

3 875 zł

3 875 zł

3 875 zł

Różnica w wysokości miesięcznej raty

975 zł

1 950 zł

2 303 zł

2 485 zł

2 666 zł

2 666 zł

Suma dopłat w okresie       10 lat

97 662 zł

195 325 zł

230 714 zł

248 881 zł

267 047 zł

267 047 zł

*do wyliczeń założono, że uczestnicy programu mieszczą się w limicie dochodów, a lokalizacja nieruchomość nie pozwala na podwyższenie części kwoty kredytu objętej dopłatą.