Ubezpieczenie na życie i zdrowie | Notus Finanse
Skip to content
Home » Ubezpieczenia » Ubezpieczenie na życie

Zadbaj o to, co
bezcenne

Ubezpieczenie na życie i zdrowie z NOTUS

Polisa na życie jest zabezpieczeniem przyszłości osoby ubezpieczonej i jej bliskich. W zależności od zakresu ochrony w ramach jednej polisy możesz uwzględnić także gwarancję otrzymania określonej sumy w przypadku poważnej choroby lub wielu innych zdarzeń. Mając ubezpieczenie na życie, zyskasz poczucie bezpieczeństwa, gdyby spotkała Cię jakaś choroba lub wypadek, jak również spokój, że w przypadku Twojej śmierci rodzina nie zostanie obarczona koniecznością spłaty Twojego kredytu hipotecznego – zrobi to ubezpieczyciel. W porównaniu ofert zakładów ubezpieczeń pomagają Eksperci Finansowi z NOTUS.

Zapytaj eksperta o szczegóły

Imię:
Telefon (9 cyfr)

Ubezpieczenie na życie i zdrowie – co musisz wiedzieć

Ubezpieczenie na życie jest rozwiązaniem przeznaczonym dla osób, które chcą zabezpieczyć finansowo przyszłość swoją i swoich bliskich. Na wypadek śmierci w okresie obowiązywania umowy ubezpieczyciel wypłaci osobie lub instytucji, którą wskażesz, kwotę stanowiącą sumę ubezpieczenia, zależną od wysokości opłacanych składek i ustaleń zawartych w konkretnej polisie. 

Jednocześnie można też zawrzeć umowę z zakładem ubezpieczeń na życie i zdrowie. Wówczas ochrona obejmuje nie tylko twoich bliskich po Twojej śmierci, ale również Ciebie w sytuacji poważnych zdarzeń losowych, np. konsekwencji wypadku czy choroby. Wówczas wypłata odszkodowania nastąpi niezwłocznie, gdy będziesz potrzebować pieniędzy.

Ponadto polisa może gwarantować, że w momencie zakończenia umowy możesz wypłacić zgromadzony kapitał – jest to tzw. ubezpieczenie na życie i dożycie. Wtedy środki zostaną wypłacone uposażonemu w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej lub na koniec umowy możesz wypłacić pieniądze i przeznaczyć je na dowolny cel, np. inwestowanie lub spokojną emeryturę. 

W zależności od zakresu umowy ubezpieczenie na życie jest gwarancją odszkodowania w przypadku śmierci, uszczerbku na zdrowiu spowodowanym w następstwie wypadku czy poważnej choroby. Decydując się na polisę dopasowaną do twoich potrzeb, najczęściej możesz:

 • określić czas obowiązywania ubezpieczenia;
 • stwierdzić, kto otrzyma ewentualne świadczenie z tytułu śmierci;
 • ustalić kwotę ubezpieczenia;
 • liczyć na stałą sumę ubezpieczenia i niezmienne składki;
 • zdecydować się na umowę elastyczną z możliwością zmiany wysokości ubezpieczenia;
 • ustalić zakres ochrony siebie i swoich bliskich. 

Polisa na życie jako dobrowolne zabezpieczenie i wymóg banku

Ubezpieczenie na życie i zdrowie jest dobrowolne. Decydujemy się na nie dla własnego bezpieczeństwa i z troski o rodzinę. Bywa ono jednak również wymogiem banków udzielających kredyty hipoteczne, które są zobowiązaniami długoterminowymi z maksymalnym okresem kredytowania wynoszącym nawet 35 lat. Główną formą zabezpieczenia jest hipoteka, ale niektóre instytucje wymagają, aby kredytobiorca wykupił ubezpieczenie na życie. Nie jest to obowiązek prawny osoby ubiegającej o kredyt, niemniej zwykle rezygnacja z polisy równa się odmownej decyzji kredytowej lub otrzymaniem mniej korzystnych warunków kredytu.

Przy kredycie ubezpieczenie działa jak dodatkowe zabezpieczenie dla banku, ale również dla Ciebie i Twojej rodziny. W przypadku Twojej śmierci lub niezdolności do pracy będziesz mieć pewność, że zobowiązanie finansowe zostanie spłacone częściowo lub w całości przez zakład ubezpieczeń. Takie wsparcie finansowe sprawia, że twoja rodzina nie będzie musiała przejąć zadłużenia.

Kto otrzymuje pieniądze w przypadku śmierci ubezpieczonego?

W sytuacji problemów zdrowotnych będących następstwem wypadku lub choroby określone odszkodowanie zostanie wypłacone ubezpieczonemu (Tobie). Natomiast w razie Twojej śmierci kapitał zostanie wypłacony osobie lub instytucji uposażonej. Przy ubezpieczeniach indywidualnych najczęściej są to osoby z rodziny wskazane w umowie. Z kolei, jeśli polisa zawierana jest m.in. na potrzeby kredytu hipotecznego, możliwe jest też dokonanie cesji praw wierzytelności na bank, w którym masz zobowiązanie. Wówczas suma pozostała do spłacenia kredytu zostaje przekazana bezpośrednio kredytodawcy. Z ubezpieczenia może zostać pokryta część rat (w przypadku czasowej niezdolności do pracy) lub całość zobowiązania, jaka do tej pory nie została spłacona, o ile wysokość sumy ubezpieczenia jest wystarczająca. Ewentualną pozostałą kwotę otrzymują wskazane osoby uposażone, są nimi najczęściej członkowie rodziny.

Co zwykle wchodzi w zakres ochrony przy kredycie hipotecznym?

Zakres każdego ubezpieczenia zależy od wybranej oferty. Najczęściej jednak w przypadku dodatkowego zabezpieczenia kredytu obejmuje ono zdarzenia, które mogą negatywnie wpłynąć na zdolność kredytową ubezpieczonego. W zależności od skonfigurowania pakietu ochronnego polisa taka może obejmować następujące sytuacje:

 • śmierć ubezpieczonego,
 • trwałe inwalidztwo,
 • niezdolność do pracy związana z zachorowaniem lub wypadkiem.

Możliwość rozszerzenia zakresu ochrony dla siebie i bliskich 

Ubezpieczenie na życie może zapewniać ochronę zdrowia. Wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach pozwoli Ci np. na pokrycie kosztów leczenia. Co ważne, ubezpieczenie na życie działa na całym świecie – nie ma znaczenia, gdzie i kiedy doznasz ewentualnego urazu lub zachorujesz. Zakres ubezpieczenia możesz również rozszerzyć, np. o ewentualny pobyt w szpitalu, operację czy zapadnięcie na poważne i najczęściej diagnozowane choroby. Ponadto ubezpieczeniem na zdrowie i życie możesz objąć także członków swojej rodziny.

Koszty ubezpieczenia na życie

Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od wybranej konfiguracji pakietu ochronnego. Spore różnice występują również w zależności od wybranego ubezpieczyciela, a także od tego, czy kupujesz polisę u agenta ubezpieczeniowego czy za pośrednictwem banku. Warto więc poznać i porównać przynajmniej kilka dostępnych ofert ubezpieczeń, np. z pomocą eksperta NOTUS. 

Przy wyborze ubezpieczenia warto pamiętać, że niskie składki miesięczne zwykle oznaczają ograniczony zakres ochrony i niższe odszkodowanie, jakie ubezpieczyciel przekaże w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia. Niska wartość polisy może więc okazać się niewystarczająca do pokrycia kredytu. Niekiedy warto wybrać ubezpieczenie na życie, które w razie potrzeby wystarczy na spłacenie przynajmniej większej części zadłużenia. 

Analizując oferty, pamiętaj również, aby dokładnie zapoznać się z listą wyłączeń, czyli sytuacji, w związku z którymi odszkodowanie może nie zostać uznane za zasadne. Listę taką znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.  

Ubezpieczenie na wypadek poważnej choroby lub wypadku

Decydując się na ubezpieczenie na wypadek choroby, możesz liczyć, że w przypadku zdiagnozowania schorzenia ujętego na liście przypadłości uwzględnionych w ramach ochrony ubezpieczyciel wypłaci ci określoną sumę. Ubezpieczenie od poważnych zachorowań gwarantuje ci, że otrzymasz pieniądze od razu, kiedy tylko będziesz potrzebował.

Najważniejsze aspekty takiego zabezpieczenia to m.in.:

 • ochrona w przypadku najczęstszych, poważnych zachorowań, takich jak np. nowotwór, zawał serca, udar mózgu itp.;
 • możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia – od kilku do kilkudziesięciu schorzeń;
 • wysokie sumy ubezpieczenia – nawet milion złotych zł, w zależności od ustalonych warunków, wysokości składki, towarzystwa ubezpieczeniowego i indywidualne sytuacji ubezpieczonego;
 • po zdiagnozowaniu choroby – od razu otrzymujesz świadczenie i sam decydujesz, na co je wydajesz;
 • mając pieniądze, możesz podjąć leczenie w dowolnym miejscu na świecie;
 • dedykowany zespół medyczny.

Gdzie sprawdzić listę chorób objętych ubezpieczeniem? 

Każdego roku u osób w różnym wieku diagnozowane są liczne przypadki nowotworów złośliwych. Schorzenia takie często wiążą się z długotrwałym i kosztownym leczeniem. Właśnie dlatego osoby ubezpieczone poszukują dodatkowego zabezpieczenia na wypadek chorób nowotworowych. Niemniej jednak istnieje szereg innych, ciężkich chorób groźnych dla zdrowia i życia. Wśród nich wymienia się m.in. zawały serca, inne choroby układu krążenia, udary mózgu, niewydolność nerek, stwardnienie rozsiane, choroby neurodegeneracyjne, utratę zmysłów (wzroku, słuchu), czy utratę kończyn.

W zależności od oferty umowa ubezpieczeniowa może obejmować inną listę chorób ujętych w polisie. Można ją sprawdzić w indywidualnie przygotowanej i przedstawionej przez fundusz ubezpieczeniowy w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia). Najczęściej listy takie obejmują wykaz kilkudziesięciu schorzeń i przypadków ujętych w ramach ubezpieczenia, przy czym do każdego mogą zostać przypisane określone warunki i wykluczenia. Pomoc Eksperta Finansowego jest w tym przypadku dużym ułatwieniem – specjalista zaprezentuje ci oferty ubezpieczeń najlepiej dostosowane do twoich oczekiwań.

Jak starać się o odszkodowanie w przypadku zdiagnozowania choroby? 

Przed złożeniem wniosku o wypłatę świadczenia w ramach polisy na wypadek poważnej choroby specjalista musi przeprowadzić rozpoznanie. Diagnoza musi być poparta odpowiednimi badaniami i potwierdzona przez lekarza. Wówczas osoba ubezpieczona powinna zgromadzić kopię dokumentacji medycznej. Warto też sprawdzić jakie dokumenty i informacje wymagane są przez danego ubezpieczyciela. Dane takie zwykle można uzyskać na stronie internetowej lub kontaktując się telefonicznie z ubezpieczycielem. W następnym kroku kopie niezbędnych dokumentów należy dołączyć do wniosku o wypłatę świadczenia. Wniosek taki można złożyć osobiście w towarzystwie ubezpieczeniowym, wysłać pocztą lub korzystając formularza online. Wypłata odszkodowania zwykle następuje w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów. 

Wybór indywidualnego ubezpieczenia na życie z naszym ekspertem

Jeśli zależy ci na spersonalizowanej polisie na życie i zdrowie, możesz skorzystać z pomocy Ekspertów Finansowych NOTUS Finanse S.A. Możemy z Tobą porównać oferty różnych zakładów ubezpieczeń. Przeanalizujemy z Tobą zakres ochrony oraz wysokość składek. Skontaktuj się z nami lub zostaw swój numer telefonu – oddzwonimy i ustalimy z Tobą dalsze kroki.