O firmie NOTUS Finanse S.A.
Skip to content
Home » O firmie

Wszyscy polecają
NOTUS

O firmie NOTUS Finanse S.A.

NOTUS Finanse S.A. jest jedną z największych i wysoko ocenianych firm pośrednictwa finansowego w Polsce. Siłą firmy jest m.in. bardzo wysoka jakość obsługi klienta, skuteczność, profesjonalizm oraz bogata oferta produktów kredytowych i ubezpieczeniowych.

NOTUS Finanse S.A. jakoś pośrednik kredytów gotówkowych, hipotecznych i produktów ubezpieczeniowych nie pobiera opłat. Wynagrodzenie otrzymujemy od współpracujących z nami instytucji finansowych.

Klienci NOTUS Finanse S.A. mają do dyspozycji różnorodne produkty finansowe, w szczególności takie jak: kredyty hipoteczne, gotówkowe, produkty dla firm oraz produkty ubezpieczeniowe. Posiadamy kilkadziesiąt oddziałów na terenie całego kraju. Zespół Ekspertów Finansowych liczy ponad 1500 osób.

Misją NOTUS Finanse S.A. jest niezależne wsparcie klienta w wyborze najlepszej oferty z szerokiej palety produktów finansowych, z uwzględnieniem przede wszystkim jego potrzeb, oczekiwań i możliwości.

Model działania naszych ekspertów definiuje nazwa firmy – NOTUS, co po łacinie znaczy „przyjazny, zaufany”. Zadowolenie naszych klientów motywuje nas do jeszcze większej pracy nad ofertą oraz jakością naszych usług. Siłą firmy jest indywidualne podejście do potrzeb klienta oraz utrzymywanie bardzo dobrych relacji z bankami i innymi partnerami.

Władze spółki

Zarząd:

• Adrian Jarosz – Prezes Zarządu
• Justyna Dymek – Członkini Zarządu
• Dariusz Lewandowski – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

• Jacek Koronkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
• Paweł Kacprzyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
• Andrzej Miron – Członek Rady Nadzorczej
• Edyta Fundowicz – Członkini Rady Nadzorczej

NOTUS Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000324689, NIP 5252286547, REGON 015644697 Kapitał Akcyjny: 500.000 PLN

Nasze zasady etyczne

NOTUS Finanse S.A. w swojej działalności kieruje się przede wszystkim przepisami prawa, rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego, wewnętrznymi procedurami oraz zasadami etycznymi. Działanie zgodne z najwyższymi standardami etycznymi stanowi jeden z najważniejszych filarów funkcjonowania Spółki i wynika bezpośrednio z misji i wartości, jakimi kieruje się Spółka, z uwzględnieniem zasad: profesjonalizmu, rzetelności, rzeczowości, staranności i najlepszej wiedzy.

Fundamentalną zasadą, na której budujemy swoje relacje z otoczeniem, jest odpowiedzialność społeczna i etyka. Realizując strategię biznesową, kierujemy się nie tylko uwarunkowaniami ekonomicznymi, ale również słusznymi interesami swoich klientów, pracowników, współpracowników, akcjonariuszy, partnerów biznesowych, a także lokalnego środowiska.

Od 1 września 2022 r.  NOTUS Finanse S.A. jest członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

ZPF to organizacja pracodawców zrzeszająca podmioty z różnych sektorów rynku finansowego, m.in. banki, firmy zarządzające wierzytelnościami, pośredników finansowych, instytucje pożyczkowe, biura informacji gospodarczej oraz zakłady ubezpieczeń.

Misją ZPF jest wspieranie przedsiębiorstw finansowych w Polsce. W swoich działaniach kieruje się wartościami takimi jak: dobro wspólne, etyka biznesu oraz rozwój rynku. Więcej o działalności ZPF znajdziesz na www.zpf.pl.

Jako Członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych wzięliśmy na siebie obowiązek przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk ZPF. Dokument ten stanowi zbiór zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym.

Każdy klient i partner biznesowy NOTUS Finanse S.A. – jeśli uzna, że doszło do naruszenia przez NOTUS Finanse S.A. Zasad Dobrych Praktyk ZPF – może zwrócić się do Komisji Etyki ZPF lub Rzecznika Etyki ZPF i złożyć wniosek o wszczęcie postępowania:

  • w formie listownej na adres biura ZPF: ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk,
  • w formie e-mailowej na adres: etyka@zpf.pl.

Ponadto jako Członek Związku raz w roku uczestniczymy w prowadzonym przez Komisję Etyki ZPF Audycie Etycznym, sprawdzającym stosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk.