Błędy kredytobiorcy – jak się ich ustrzec biorąc kredyt | Notus
Skip to content
Home » Bank Wiedzy » Kredyty hipoteczne » Błędy kredytobiorcy – jak się ich ustrzec biorąc kredyt

Błędy kredytobiorcy – jak się ich ustrzec biorąc kredyt

Redakcja NOTUS

Redakcja NOTUS

5 min czytania
Opublikowane: 22 sierpnia 2019
Featured post thumbnail

Jakich błędów nie popełnić przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Lista może być długa, a konsekwencje kosztowne. Warto ich nie popełnić bo kredyt to zobowiązanie na długie lata.

Zmienna stopa procentowa, a wysokość raty kredytu

Kredyty hipoteczne są zobowiązaniami nawet na 35 lat. Obliczając przyszłą ratę kredytu nie możemy zapominać, że jej wysokość wyliczona na dzień dzisiejszy z dużym prawdopodobieństwem ulegnie w przyszłości zmianie, wszystko to za sprawą stóp procentowych na które wpływ ma WIBOR – Warsaw Interbank Offer Rate – stopa procentowa, wg której jedne banki udzielają pożyczek drugim bankom. Stopa ta jest zmienna i w zależności od banku może ulegać zmianie co 3 lub 6 miesięcy. Zdarzają się czasem banki które czasowo oferują oprocentowanie stałe – zazwyczaj w okresie 5 lat. Oczywiście trudno jest przewidzieć wysokość stóp procentowych za 10, 15 czy też 20 lat, to warto jednak mieć świadomość jaki wpływ na ratę ma ich wzrost. Dla racjonalnego planowania budżetu domowego należy móc odpowiedzieć sobie na pytanie jaka byłaby wysokość miesięcznej raty przy wzroście WIBOR-u o 1, 2 lub 5 punktów procentowych. Taka wiedza może uchronić nas od niemiłych niespodzianek finansowych w przyszłości. Tu na pewno pomocy będzie ekspert z wiedzą i doświadczeniem, znający realia rynków finansowych.

Oferta kredytowa „Twojego” banku

Założenie z góry, że Twój bank da Ci najlepszy kredyt jest błędem. Wygoda, przyzwyczajenie czy czasami niechęć przed zmianami powoduje, że nie sprawdzamy ofert konkurencyjnych banków. Klienci bardzo często mają głębokie przekonanie, że dzięki temu, że są wieloletnimi klientami „swojego banku” otrzymają w nim najlepsze możliwe warunki finansowania zakupu nieruchomości. Banki, w których mamy konta, nie zawsze mają najlepszą ofertę kredytową i nie zawsze premiują lojalność. Zdarzyć się natomiast może, że mając naszą pełną historię potrafią znaleźć w niej słabe punkty, które mogą mieć wpływ na ofertę i ostateczną decyzję kredytową. Mając nawet pełne przekonanie, że oferta naszego banku jest najlepsza, należy koniecznie przenalizować propozycje innych banków. Najlepiej z pomocą specjalisty który zwróci uwagę na wszystkie warunki oferty oraz koszty.

Składanie wniosku kredytowego tylko do jednego banku

Często popełnianym błędem wśród klientów mających bardzo dobrą sytuację finansową i pozorny brak problemów z uzyskaniem kredytu hipotecznego jest składanie wniosku kredytowego tylko do jednego banku. Należy zdawać sobie sprawę, że w trakcie analizy kredytowej przeprowadzanej przez bank, mogą wystąpić okoliczności, z których nie zdąsaliśmy sobie spray, a które mogą być powodem decyzji negatywnej lub wydłużeniem czasu analizy czy też całego procesu kredytowego (historia kredytowa, niezaakceptowanie nieruchomości, obniżenie wartości wyceny, nieopłacony rachunek czy też inne zapomniane zdarzenie). Jeżeli złożymy jednocześnie wnioski do dwóch – trzech banków to znacznie sami zwiększymy sobie szansę na uzyskanie kredytu, w przypadku niezadawalającej decyzji w banku pierwszego wyboru. Działając z pomocą niezależnego specjalisty złożymy wnioski kredytowe optymalnie, oszczędzając sobie czas i nerwy.

Dodatkowe produkty bankowe do kredytu

Częstą praktyką banków przy zaciąganiu kredytu hipotecznego jest oferowanie dodatkowych produktów, jak chociażby rachunek bankowy czy też karta kredytowa. Dzięki temu kredytobiorca może liczyć na lepsze warunki kredytowania np. niższą marżę. Jednak dodatkowe produkty wiążą się z dodatkowym kosztem, który należy uwzględnić przy szacowaniu kosztów kredytu i porównywaniu ofert poszczególnych banków. Należy też pamiętać, że z produktów tych należy aktywnie korzystać czyli przykładowo zasilać konto co miesiąc określoną kwotą lub dokonywać zakupów przy pomocy karty kredytowej. Nie wywiązywanie się z tego obowiązku zapewne spotka się z dodatkowymi karami ze strony banku w postaci podniesienia marży kredytu.

Zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, uregulowane zostały zasady udzielania kredytów, między innymi określone zostały granice w jakich banki mogą ustalać warunki wcześniejszej spłaty i nadpłat. Koszty dodatkowych produktów są często uzależnione od okresu kredytowania oraz różnych innych czynników. Pomoc w podjęciu decyzji przy udziale doświadczonego i obiektywnego eksperta finansowego może być bezcenna. Taka bezstronność pozwoli racjonalnie ocenić i wybrać tylko te dodatkowe produkty, które są bezwzględnie konieczne lub korzystne oraz nie wybierać tych, które dają niewielkie korzyści, a będą tylko dodatkowym i niepotrzebnym kosztem.

Ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym

Polisy na życie nadal są uznawane przez klientów jako dodatkowy i niepotrzebny koszt. Tymczasem polisy powinny być nieodzownym dodatkiem do każdego kredytu. Niekoniecznie musi to być polisa oferowane przez bank, zwłaszcza że produkty ubezpieczeniowe powiązane z kredytem są produktami średniej jakości. Najczęściej są to grupowe ubezpieczenia z wieloma wykluczeniami, niepoprzedzone ankietą medyczną na temat stanu zdrowia i indywidualną analizą. W przypadku śmierci kredytobiorcy poza wymiarem osobistej utraty kogoś bliskiego takie zdarzenie ma prawie zawsze znaczący wymiar finansowy. Zdarzyć może się, że sytuacja finansowa osoby, której przypadnie spłata całej raty kredytowej będzie niewystarczająca do obsługi kredytu.

Kolejną nieprzewidzianą okolicznością może być prawo sukcesji w wyniku której, wykluczona jest bez zgody sądu opiekuńczego sprzedaż nieruchomości, której współwłaścicielem po podziale masy spadkowej jest osoba małoletnia (art. 101 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Polisy proponowane przez banki zazwyczaj nie chronią tez kredytobiorców przed następstwami chorób, kosztów leczenia czy też ograniczenia dochodów. Takie podejście do zabezpieczenia kredytu powinno wyzwalać w kredytobiorcy potrzebę posiadania takiej polisy, która nie tylko zaspokaja potrzeby banku, ale przede wszystkim pomoże rozwiązać te nieprzewidywalne sytuacje na jakie narażeni są kredytobiorcy oraz ich bliscy. Wszelkie polisy należy skonsultować ze specjalistą ds. ubezpieczeń, który je przeanalizuje i ewentualnie przedstawi oferty ubezpieczeniowe zabezpieczające w pełnym zakresie.

Pułapek jest o wiele więcej, każda z nich może mieć niebagatelny wpływ na wysokość zaciągniętego kredytu hipotecznego jak i finalnie wysokość miesięcznej raty tego kredytu. Każdy kredytobiorca to indywidulany przypadek, mający inną sytuację wymagającą osobnego podejścia. Tylko doświadczony ekspert finansowy może zapewnić maksymalny komfort i wygodę oraz pewność wyboru najlepszej oferty kredytowej.

Dariusz Stanek
Ekspert Finansowy
dariuszstanek.notus.pl

Pozostałe

wpisy blogowe

Czym jest karencja kredytu? Kiedy warto skorzystać z karencji spłaty kredytu?

Twoim głównym obowiązkiem jako kredytobiorcy jest płacenie rat zobowiązania zgodnie z harmonogramem. Banki przewidują w pewnych przypadkach możliwość rozpoczęcia spłaty dopiero po danym okresie, np. kilku miesiącach. Inną opcją jest przerwa w regulowaniu spłaty części rat. W takich przypadkach mowa o karencji kredytu. Sprawdź, na czym to polega i kiedy możesz z tego skorzystać. CzymContinue reading „Czym jest karencja kredytu? Kiedy warto skorzystać z karencji spłaty kredytu?”

18 lipca 2024 · 8 min czytania