Kredyt, pożyczka czy limit w rachunku? | Notus
Skip to content
Home » Bank Wiedzy » Porady » Kredyt, pożyczka czy limit w rachunku?

Kredyt, pożyczka czy limit w rachunku?

Redakcja NOTUS

Redakcja NOTUS

4 min czytania
Opublikowane: 3 października 2019
Featured post thumbnail

Prowadząc zajęcia z młodymi przedsiębiorcami zorientowałem się, że dla wielu kredyt, pożyczka czy limit w koncie, znaczy to samo, czyli pieniądze z banku. Czy na pewno tak jest w praktyce? Niestety nie.

Podobną postawę prezentuje wielu przedsiębiorców, z którymi spotykam się na co dzień w mojej praktyce zawodowej. Już standardem stało się, że dla klienta nie ma znaczenia, w jakiej formie otrzyma finansowanie. Tutaj niestety mam złą wiadomość, forma finansowania ma znaczenie nie tylko dla banku, ale dla ryzyka finansowego przedsiębiorcy!

Czym zatem różni się kredyt od pożyczki, a czym jest kredyt w rachunku bieżącym? Każda z tych form finansowania jest pozyskaniem kapitału obcego, który zwiększa możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. Jak jednak dobrać właściwy produkt, aby rozwój był optymalny? Poniżej wyjaśnię różnicę.

Kredyt w rachunku bieżącym

to forma finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Środki pochodzące z tego źródła finansowania przeznaczyć należy na zakup towarów, surowców, materiałów i usług niezbędnych w bieżącej działalności kredytobiorcy. Można zatem przyjąć, że środki pochodzące z tego źródła finansują koszty zmienne działalności przedsiębiorstwa, czyli koszty bezpośrednio skorelowane z wielkością sprzedaży. Podstawą do określenia poziomu takiego kredytu jest wysokość przychodów generowanych przez przedsiębiorstwo, a cały ten mechanizm nazywany jest przez ekonomistów dźwignią finansową. Umowa zawierana jest najczęściej na okres 12 miesięcy, co stanowi zobowiązania krótkoterminowe.

WAŻNE!
Kredyt w rachunku bieżącym służy zwiększeniu wielkości sprzedaży, dlatego nie należy nim finansować nic innego, niż zakup towarów, surowców, materiałów lub usług niezbędnych w bieżącej działalności. Pieniądze pochodzące z tego źródła są kapitałem pracującym, a jego uszczuplanie zmniejsza produktywność przedsiębiorstwa i może doprowadzić do utraty płynności finansowej! Ta natomiast determinuje upadłość przedsiębiorstwa!

Kredyt

jest formą zewnętrznego finansowania inwestycji. Charakteryzuje się ściśle określonym celem, na jaki środki pozyskane w formie kredytu zostaną przeznaczone. W związku z powyższym, kredytem inwestycyjnym finansujemy zakup środków trwałych. Bardzo częstą praktyką jest, że cel kredytowania stanowi zabezpieczenie kredytu, ale nie jest to regułą. Nie mniej jednak, aby uzyskać dobra ofertę, warto o zabezpieczeniu pomyśleć. Daje ono bowiem możliwość uzyskania wyższej kwoty (nieograniczonej progiem dla kredytów niezabezpieczonych), niższej marży, dłuższego okresu spłaty, negocjowania prowizji oraz innych warunków umowy, jak na przykład karencja w spłacie kapitału. Zdolność kredytową określa się na podstawie generowanych przez przedsiębiorstwo zysków, które stanowią o zdolności przedsiębiorcy do obsługi długu. Okres kredytowania w zależności od rodzaju inwestycji i formy zabezpieczenia może trwać od kilku, nawet do kilkunastu lat i stanowi zobowiązanie długoterminowe przedsiębiorstwa.

WAŻNE!
Środki pochodzące z kredytu przeznaczyć należy na wskazany w umowie cel kredytowania! Wykorzystanie ich niezgodnie z przeznaczeniem stanowi naruszenie warunków umowy kredytowej, a w konsekwencji, zgodnie z art. 75 ustawy – Prawo bankowe, stanowi podstawę do jej wypowiedzenia i zwrotu wypłaconych środków w wyznaczonym terminie! Jeśli tak się nie stanie, bank ma prawo (i z niego korzysta) do przekazania stosownej informacji do rejestrów informacji kredytowej, co w przyszłości utrudni, bądź nawet uniemożliwi otrzymanie innego finansowania!

Pożyczka

to termin kojarzony głównie z rynkiem kredytów gotówkowych, ponieważ jego cechą charakterystyczną jest brak określenia celu finansowania. Środki pochodzące z tego źródła można zatem wykorzystać zarówno na bezpośrednie zwiększenie wolumenu sprzedaży, ale również na inwestycje. W porównaniu do kredytu, jest ona droższa, ale łatwiej dostępna. Wysokość możliwej do uzyskania pożyczki, bank określa na podstawie dotychczasowych dochodów, których poziom, podobnie jak w przypadku kredytu, określa zdolność przedsiębiorstwa do obsługi długu. Często banki zwracają również uwagę na poziom przychodów, natomiast ze względu na rekomendacje KNF, odchodzą od liczenia zdolności metodą przychodową. W przypadku pożyczki, raczej jest ona niezabezpieczona, dlatego okres jej udzielenia raczej nie przekracza 120 miesięcy, a często jest to tylko 60. Nie mniej jednak, łatwość jej uzyskania jest największa, dlatego często przedsiębiorcy od razu decydują się na takie rozwiązanie.

WAŻNE!
Pożyczka jest najszybszą formą otrzymania kapitału, jednak należy pamiętać, że jest też najdroższa. Dlatego warto w przypadku większego wydatku udać się do specjalisty, który przygotuje całą inżynierię finansowania przedsięwzięcia. Specjaliści kredytowi posiadają bowiem wiedzę i narzędzia do tego, aby dobrać najbardziej optymalną strukturę finansowania, co często determinuje powodzenie inwestycji.

REASUMUJĄC

Przedsiębiorco, jeśli jesteś zainteresowany zwiększeniem poziomu sprzedaży i potrzebujesz środków na zakup towarów, surowców, materiałów lub usług niezbędnych w bieżącej działalności, pomyśl o linii kredytowej w rachunku bieżącym. Jeśli interesuje Ciebie zakup nieruchomości, linii produkcyjnej lub pojedynczej maszyny, a nawet samochodu, zapytaj o kredyt. Jeśli chcesz zwiększyć sprzedaż, ale dostępny limit kredytowy jest zbyt niski, albo chcesz zainwestować w promocję, pozyskanie nowych klientów lub zakup wartości niematerialnych i prawnych, bądź też chcesz szybko pozyskać środki na niewielką inwestycję, wówczas poproś o ofertę pożyczki.

Damian Gołębiewski
Specjalista ds. finansów
damiangolebiewski.notus.pl

Pozostałe

wpisy blogowe

Czym jest karencja kredytu? Kiedy warto skorzystać z karencji spłaty kredytu?

Twoim głównym obowiązkiem jako kredytobiorcy jest płacenie rat zobowiązania zgodnie z harmonogramem. Banki przewidują w pewnych przypadkach możliwość rozpoczęcia spłaty dopiero po danym okresie, np. kilku miesiącach. Inną opcją jest przerwa w regulowaniu spłaty części rat. W takich przypadkach mowa o karencji kredytu. Sprawdź, na czym to polega i kiedy możesz z tego skorzystać. CzymContinue reading „Czym jest karencja kredytu? Kiedy warto skorzystać z karencji spłaty kredytu?”

18 lipca 2024 · 8 min czytania