Umowa zlecenie a kredyt hipoteczny w banku - sprawdź!
Skip to content
Home » Bank Wiedzy » Kredyty hipoteczne » Umowa na czas określony a kredyt hipoteczny i gotówkowy – czy bank udzieli pożyczki?

Umowa na czas określony a kredyt hipoteczny i gotówkowy – czy bank udzieli pożyczki?

Redakcja NOTUS

Redakcja NOTUS

6 min czytania
Opublikowane: 14 marca 2024
Featured post thumbnail

Kredyty o wysokiej wartości udzielane są wiarygodnym osobom mającym wysoką zdolność kredytową. W jej szacowaniu banki biorą pod uwagę nie tylko miesięczny dochód, ale również m.in. jego stabilność i źródło. Forma zatrudnienia jest więc ważnym wyznacznikiem, ale nie wyklucza uzyskania pożyczki. W tym artykule przybliżamy zagadnienia związane z umową na czas określony a kredytem. 

Dlaczego banki preferują umowę o pracę na czas nieokreślony? 

Zaciągając pożyczkę, zobowiązujesz się do jej oddania wraz z odsetkami i kosztami. Deklarowana spłata kredytu z nadwyżką, często sporą, nie jest jednak wystarczająca dla instytucji finansowych. Banki przed udzieleniem pożyczki chcą mieć możliwie najwyższą pewność, że będziesz w stanie oddawać dług we wcześniej ustalonych miesięcznych terminach. W tym celu wyliczają więc zdolność kredytową, która określa, jak wysokie raty kredytu możesz spłacać przy swojej sytuacji finansowej, a tym samym ile może wynieść maksymalna kwota kredytu udzielonego przez bank oraz wysokość comiesięcznych rat. Zdolność kredytobiorcy do spłacania pożyczki zależna jest głównie od jego zarobków i wydatków związanych z utrzymaniem gospodarstwa domowego.

Poza wyliczaniem zdolności kredytowej klienta banki korzystają również z własnych algorytmów do oceny scoringu kredytowego. Na jego podstawie stwierdzają, na ile stabilnym finansowo i rzetelnym jesteś klientem. Uwzględniają więc wiele innych aspektów wpływających na ryzyko twojej niewypłacalności. Scoring jest wartością punktową wyliczaną dla kolejnego roku po ewentualnym podpisaniu umowy kredytu.

Analiza obecnej i wcześniejszej sytuacji finansowej jest stosunkowo prosta. O wiele trudniej przewidzieć natomiast, czy twój dochód ulegnie zmianie w przyszłości. W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony banki zyskują pewność, że utrzymasz regularność dochodów. Wynika to z faktu, że taką umowę trudniej rozwiązać, ponieważ wiąże się ona z okresem wypowiedzenia. Jest on traktowany jako czas, w którym potencjalny kredytobiorca będzie mógł znaleźć nową pracę, jeśli utraci poprzednią. To z kolei zwiększa szanse utrzymania płynności finansowej. Ponadto bezterminowe umowy o pracę zwykle podpisywane są w przypadku pracowników, którzy przeszli już okres próbny, a to również podnosi prawdopodobieństwo kontynuacji pełnionych obowiązków.

Czy można otrzymać kredyt hipoteczny przy umowie terminowej?

Stanowisko na podstawie umowy na czas określony oznacza, że pracownik wywiązuje się z obowiązków zawodowych dla danego pracodawcy przez wyznaczony okres i w tym czasie otrzymuje należyte wynagrodzenie. Ta forma pracy od 2016 roku jest ściśle regulowana w zakresie terminów obowiązywania kontraktu. Umowy nie mogą być zawierane na okres dłuższy niż 33 miesiące i nie może być ich więcej niż 3 u tego samego pracodawcy. Każda kolejna musi już być ustalana na czas nieokreślony.

Bezterminowy etat przez wiele banków wciąż traktowany jest jako najbardziej trwała umowa w przypadku osób, które chcą wziąć kredyt hipoteczny lub gotówkowy o dużej wartości. Niemniej obecnie banki podchodzą do innych form zatrudnienia o wiele przychylniej. Wiele osób pracuje na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie) czy prowadzi własną działalność gospodarczą. Takie kontrakty, jak również praca na czas określony nie przekreśla szansy na otrzymanie kredytu. Warto natomiast pamiętać, że w takich przypadkach bank może wymagać spełnienia dodatkowych warunków.

Umowa na czas określony a kredyt – na co bank zwraca uwagę?

Staż pracy a szansa na kredyt – minimalny okres zatrudnienia 

Niezależnie od formy pracy banki wyznaczają minimalny staż zatrudnienia u pracodawcy, potrzebny do udzielenia pozytywnego werdyktu. Oznacza to, że zwykle pożyczki nie może dostać osoba, która np. zaczęła pracę kilka dni czy tygodni wcześniej. W przypadku umów bezterminowych są to najmniej 3 miesiące. Istnieją jednak wyjątki – kredyt po 1 miesiącu pracy może otrzymać np. osoba, która zawarła kolejny kontrakt z tą samą firmą. Wówczas ciągłość pracy jest stabilna. Większe wymogi dotyczą natomiast osób, które mają umowę o pracę na czas określony. W takich sytuacjach minimalny okres zatrudnienia to zwykle 6 miesięcy, ale część banków wydłuża go nawet do roku. Ponadto liczy się również okres trwania umowy – nie może się on zakończyć w ciągu najbliższych 6 lub 12 miesięcy. 

Prawdopodobieństwo przedłużenia umowy

Banki mogą wymagać potwierdzenia tego, że twój pracodawca planuje kontynuować współpracę z tobą i utrzymać twoje stanowisko. Często wierzyciele preferują, żeby wygaśnięcie umowy nastąpiło później niż koniec okresu spłaty kredytu – zwykle pod uwagę brany jest przyszły rok. Jeśli umowa dobiega końca wcześniej, ale osoba lub firma, dla której pracujesz, wystawi ci zaświadczenie wskazujące, że zamierza ją przedłużyć, może to zwiększyć szansę na uzyskanie kredytu hipotecznego lub gotówkowego. Jest to tzw. promesa zatrudnienia. 

Co banki mogą sprawdzić poza rodzajem umowy o pracę? 

Po złożeniu wniosku o kredyt hipoteczny, gotówkowy, konsumpcyjny, inwestycyjny  czy każdą inną formę finansowania bankowego dany wierzyciel analizuje, czy kredytobiorca będzie w stanie terminowo spłacać pożyczkę. Kluczowa jest w tym przypadku zdolność do oddania pełnej kwoty kredytu wraz z odsetkami i dodatkowymi kosztami. Na to wpływa nie tylko rodzaj umowy, ale przede wszystkim wysokość miesięcznych dochodów netto i wydatków. Dla banku ważne są więc m.in.:

  • Wszystkie miesięczne wydatki osoby ubiegającej się o kredyt – bank analizuje je w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym na podstawie danych statystycznych.
  • Liczbę osób należących do gospodarstwa wnioskodawcy i będących na jego utrzymaniu.
  • Historię kredytową, która sprawdzana jest w BIK-u (Biurze Informacji Kredytowej). Negatywny raport, oznaczający zaleganie z płatnościami innych zobowiązań, zwykle jest główną przeszkodą w uzyskaniu kredytu hipotecznego czy innego wsparcia finansowego.
  • Wysokość wkładu własnego – jest on niezbędny do uzyskania zwykłego kredytu hipotecznego w banku czy nawet bezpiecznego kredytu 2 procent. Wyjątkiem na chwilę obecną jest udział w programie „Mieszkanie bez wkładu własnego”.

Czy można zwiększyć swoją zdolność kredytową przy umowie na czas określony?

Umowa na czas określony a kredyt nie wykluczają się. Jeśli więc zależy ci na wysokim kredycie gotówkowym lub długoterminowym wsparciu pod zastaw hipoteczny, możesz w pewnym stopniu poprawić swoją zdolność kredytową i zwiększyć szanse zaciągnięcia kredytu w banku. 

Przede wszystkim pamiętaj, aby spłacić wcześniejsze zobowiązania w terminie. Możesz spotkać się ze wskazówkami, żeby zaciągnąć drobną pożyczkę i spłacać ją regularnie, co przełoży się na pozytywną historię kredytową. Często jednak zabieg taki nie ma większego znaczenia, ponieważ brak historii kredytowej nie przekreśla szansy na pożyczkę. 

Istotne znaczenie ma natomiast twoja sytuacja finansowa i wysokość wkładu własnego. Jeśli zgromadzisz odpowiedni kapitał lub dysponujesz dobrami materialnymi, twoja wiarygodność wzrasta. O pożyczkę możesz też ubiegać się wspólnie z rzetelnym współkredytobiorcą. 

Olimpia Siedlaczek
Ekspert Finansowy Notus

Doświadczony Ekspert Finansowy specjalizujący się w obszarze kredytów hipotecznych.

Pozostałe

wpisy blogowe

Czym jest karencja kredytu? Kiedy warto skorzystać z karencji spłaty kredytu?

Twoim głównym obowiązkiem jako kredytobiorcy jest płacenie rat zobowiązania zgodnie z harmonogramem. Banki przewidują w pewnych przypadkach możliwość rozpoczęcia spłaty dopiero po danym okresie, np. kilku miesiącach. Inną opcją jest przerwa w regulowaniu spłaty części rat. W takich przypadkach mowa o karencji kredytu. Sprawdź, na czym to polega i kiedy możesz z tego skorzystać. CzymContinue reading „Czym jest karencja kredytu? Kiedy warto skorzystać z karencji spłaty kredytu?”

18 lipca 2024 · 8 min czytania