Kredyt hipoteczny z rodzicami - czy warto?
Skip to content
Home » Bank Wiedzy » Kredyty hipoteczne » Kredyt hipoteczny z rodzicami – czy się opłaca i jakie są jego zasady?

Kredyt hipoteczny z rodzicami – czy się opłaca i jakie są jego zasady?

Redakcja NOTUS

Redakcja NOTUS

10 min czytania
Opublikowane: 12 czerwca 2024
Featured post thumbnail

Wiele osób marzy o posiadaniu własnego domu lub mieszkania i nie chce odkładać w czasie realizacji przedsięwzięcia. Niestety często zgromadzenie wystarczającego kapitału okazuje się poza naszym zasięgiem. Wówczas pozostaje ubieganie się o pożyczkę w banku. Przeszkodą natomiast może okazać się niewystarczająca zdolność kredytowa. Jednym z rozwiązań w takich przypadkach jest kredyt hipoteczny z rodzicami. Na czym on polega i czy jest opłacalny? Przybliżamy najważniejsze kwestie dotyczące współkredytowania z najbliższymi!

W jakim celu można wziąć kredyt hipoteczny z rodzicami? 

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego wraz z rodzicami jest opcją, którą mogą rozważyć osoby ze zbyt niską zdolnością kredytową. Jeśli rodzice mają odpowiednio wysokie zarobki, uwzględnienie ich jako wspólkredytobiorców może podnieść taką zdolność i zwiększyć szanse na finansowanie z banku. Krok ten nie rozwiązuje jednak problemu z ewentualnym brakiem wkładu własnego czy negatywną historią w BIK-u (Biurze Informacji Kredytowej). Nie zawsze też okazuje się opłacalny i nie stanowi gwarancji pozytywnej decyzji kredytowej. Czytaj dalej, aby poznać szczegóły. 

Rodzice jako współkredytobiorcy a poręczenie kredytu przez rodziców

Dołączenie rodziców jako współkredytobiorców oznacza, że będą oni widnieć na umowie jako kredytobiorcy. Spłacanie pożyczki będzie więc należało do ich obowiązku. Rodzice decydujący się na taki krok muszą więc mieć świadomość, że w przypadku niewywiązywania się dziecka z obowiązku płatności, to oni powinni przejąć tę czynność.

Jakie kryteria trzeba spełnić, aby dostać kredyt hipoteczny wspólnie z rodzicami? 

Kredyt hipoteczny jest popularnym produktem bankowym, przeznaczonym na realizację konkretnego celu, jakim jest kupno, budowa, ewentualnie remont nieruchomości. Najczęściej pieniądze uzyskane w ramach takiej pożyczki przeznacza się na realizację marzenia o posiadaniu własnego miejsca zamieszkania. W tym przypadku ważnym zabezpieczeniem dla kredytodawcy jest hipoteka wpisana do księgi wieczystej danej nieruchomości. 

To jednak nie wystarcza. Kredyt taki zwykle jest długoterminowy i opiewa na wysoką kwotę, rzędu kilkuset tysięcy złotych. Do jego uzyskania niezbędne jest więc spełnienie wymogów stawianych przez dany bank. Do najważniejszych należy posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej, wkładu własnego i pozytywnej historii kredytowej. Oczywiście też o wsparcie takie mogą ubiegać się wyłącznie osoby dorosłe.   

Zdolność kredytowa niezbędna do uzyskania finansowania 

Aby uzyskać kredyt hipoteczny, kredytobiorca musi posiadać odpowiednio wysoką (adekwatną do wartości pożyczki) zdolność kredytową. Jest ona wyliczana głównie na podstawie dochodów, wydatków przeznaczanych na utrzymanie gospodarstwa domowego i wszelkich zobowiązań, w tym innych pożyczek czy nawet obciążeń na kartach kredytowych. Na jej podstawie bank ustala ryzyko związane z twoją wypłacalnością. Dzięki wyliczeniom prowadzonym z pomocą własnych algorytmów sprawdza, jak wysokie raty kredytu będziesz w stanie płacić. 

Wstępnie możesz skorzystać z kalkulatora zdolności kredytowej, który da ci szacunkowy obraz swoich możliwości. Ostatecznie jednak decyzję podejmuje konkretny bank, który ustala indywidualne warunki dla każdego klienta. Wiedz, że na koszt kredytu wpływają nie tylko stopy procentowe, ale też np. marża banku.

Jeśli twoja zdolność okaże się niewystarczająca, możesz zwiększyć szansę na kredyt dzięki zdolności kredytowej rodziców. Pamiętaj jednak, że wyliczenie tego parametru jest formą zabezpieczenia nie tylko dla banku, ale też dla kredytobiorcy. Zaciągnięcie kredytu to poważna decyzja. Pożyczone pieniądze trzeba spłacić wraz z odsetkami i wieloma innymi kosztami. Jeśli niewiele zarabiasz, późniejsza spłata kredytu może okazać się ogromnym obciążeniem finansowym  i wpłynąć negatywnie na twój status życia. 

Gdy chcesz wziąć pożyczkę z rodzicami tylko w celu podniesienia zdolności, a kolejno zamierzasz samodzielnie spłacić kredyt, rozważ ten krok szczegółowo. Inaczej będzie oczywiście, jeśli rodzice deklarują pomoc w spłacaniu rat. Najczęściej jednak rozważa się pożyczkę z rodzicami wówczas, gdy: 

 • niewiele brakuje do otrzymania wsparcia z banku i wnioskodawca uważa, że kredyt nie obciąży nadmiernie jego budżetu; 
 • wnioskodawca ma pewność, że poradzi sobie z terminową spłatą zobowiązania;
 • przyszły kredytobiorca przewiduje zwiększenie dochodów, np. ma wysokie szanse na awans w przyszłości.  

Wkład własny wymagany przy kredycie z hipoteką

Kolejny, kluczowym wymogiem niezbędnym do nabycia domu lub mieszkania na kredyt jest wniesienie wkładu własnego. Jest to 20% wartości kredytowanej nieruchomości. Niektóre banki umożliwiają otrzymanie kredytu hipotecznego z niskim wkładem na poziomie 10%. Wówczas jednak zwykle konieczne jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia. Wkład taki wymagany jest niezależnie od tego, czy zaciągamy zobowiązanie samodzielnie, czy wspólnie z innymi. 

Zdarza się, że w tej kwestii młode osoby otrzymują wsparcie rodziców, którzy chcą przeznaczyć zgromadzone oszczędności na wkład własny swojego dziecka. W takich sytuacjach warto pamiętać, że najlepszym rozwiązaniem jest przekazanie pieniędzy w formie udokumentowanej darowizny. Kapitał na wkład własny nie może pochodzić z pożyczki, co jest sprawdzane przez bank. W przeciwnym razie bank może nie udzielić kredytu. 

Pozytywna historia kredytowa kredytobiorców

Jeśli posiadasz negatywne wpisy w BIK-u, czyli obecnie lub w przeszłości zalegałeś z terminowym spłacaniem innych zobowiązań, to dołączenie rodziców do kredytu nic nie da. Aby otrzymać kredyt, każdy współkredytobiorca musi posiadać pozytywną historię. Negatywna niemal zawsze przekreśla szansę na pożyczkę w banku. Warto więc pamiętać również, aby przed podjęciem decyzji o współkredytowaniu z rodzicami lub innymi osobami sprawdzić ich historię kredytową jeszcze przed złożeniem wniosku do banku. 

Jak pożyczka z rodzicami wpływa na okres kredytowania? 

Kredyt hipoteczny można zaciągnąć maksymalnie na 35 lat. Zakładając tę samą sumę, wydłużenie okresu kredytowania oznacza zmniejszenie miesięcznych rat i tym samym niższe obciążenie dla domowego budżetu. Jednocześnie dłuższe spłacanie zobowiązania wpływa na ogólnie wyższy koszt kredytu – wzrasta liczba rat i tym samym odsetek czy kosztów obsługi kredytu. Możliwość decyzji w tej kwestii pozwala na dostosowanie parametrów zobowiązania do własnych potrzeb. Jednak biorąc kredyt razem z rodzicami, musimy mieć świadomość, że może to wpłynąć na okres kredytowania i koszt pożyczki. 

Ograniczenia związane z wiekiem rodziców

Najczęściej wierzyciel wymaga, aby termin spłaty ostatniej raty kredytu miał miejsce przed osiągnięciem przez kredytobiorcę określonego wieku. Ustalane jest to indywidualnie przez banki. Niektóre instytucje są dość restrykcyjne i wymagają, aby pożyczka została spłacona przed ukończeniem 65 lat, ale najczęściej przedział wiekowy jest korzystniejszy i wynosi 70-75 lat. Nieliczne banki wydłużają maksymalny wiek kredytobiorcy do 80 lat. Przy zaciągnięciu kredytu wraz z rodzicami bank może więc nie zgodzić się na ustalenie długiego okresu kredytowego. Ponadto w przypadku zobowiązania z rodzicami bank może wymagać wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie. 

Jak wspólny kredyt mieszkaniowy wpływa na raty kredytu?

Decydując się na zaciągnięcie kredytu wraz z rodzicami, zwykle okres jego spłaty ulega skróceniu. Bywa to pozytywne rozwiązanie, ponieważ dzięki temu spada całkowity koszt kredytu. Trzeba jednak mieć na uwadze, że wyższe raty miesięczne oznaczają też potrzebę posiadania odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej. Jeśli ani ty, ani twoi rodzice jej nie posiadacie, a jednocześnie rodzice są osobami starszymi – zaciągnięcie wspólnej pożyczki może nie być możliwe. Niekiedy można natomiast zaciągnąć zobowiązanie w banku respektującym wyższy próg wiekowy. Często jednak kredyty takie okazują się droższe i mniej opłacalne.

Jaki dochód respektowany jest przez banki?

Rodzice decydujący się na udział w kredycie hipotecznym swojego dziecka muszą przedstawić w banku wysokość i źródło swoich dochodów. Ich ocena wygląda tak samo, jak w przypadku kredytów zaciąganych samodzielnie. Oczywiście im wyższe dochody netto, tym lepiej. Dla wierzyciela liczy się też sposób ich pozyskiwania, chociaż obecnie wiele banków wychodzi naprzeciw potrzebom klientów i akceptuje różne formy dochodów. Mogą więc być to zyski z umowy o pracę (wciąż uznawane za najbardziej wiarygodne i stabilne), ale też z umów o dzieło i zlecenie, prowadzenia własnej działalności gospodarczej czy nawet emerytury i stałej renty.   

Czy rodzice też będą właścicielami nieruchomości? 

Podpisanie wspólnej umowy kredytowej nie jest równoznaczne z prawem do wybudowanej lub zakupionej nieruchomości. Właścicielem pozostaje osoba, której nazwisko widnieje na akcie notarialnym. Rodzice natomiast są tylko współkredytobiorcami.  

Kredyt wspólnie z rodzicami – czy można ich później odłączyć?

Decydując się na kredyt hipoteczny razem z rodzicami, warto wiedzieć, że w wielu przypadkach istnieje możliwość id odłączenia od umowy jeszcze przed spłatą całego zobowiązania. Jest to możliwe np. gdy spora część zadłużenia została już pokryta lub sytuacja finansowa dziecka uległa znacznej poprawie. Jeśli natomiast dany bank nie wyraża takiej zgody (do czego ma prawo), można rozważyć również refinansowanie kredytu hipotecznego, czyli jego przeniesienia do innego banku i nowych warunkach.  

Czy można wziąć kredyt tylko z jednym rodzicem? 

Najczęściej kredyty hipoteczne zaciągane są przez dziecko singla lub małżeństwa z obydwojgiem rodziców lub teściami. W takich przypadkach jest trzech lub czterech współkredytobiorców. Jeśli rodzice danej osoby żyją i nie posiadają rozdzielności majątkowej, muszą oboje wyrazić chęć zaciągnięcia kredytu ze swoim dzieckiem. 

Można natomiast wziąć pożyczkę z jednym rodzicem, jeśli jest on po rozwodzie. Inną opcją jest też podpisanie u notariusza rozdzielności majątkowej. Nie ma też przeszkód, aby po spłacie kredytu lub odłączeniu od niego rodzica ponownie podpisali oni wspólnotę małżeńską. 

Kiedy konieczne może okazać się wzięcie kredytu tylko z jednym rodzicem? Przykładem jest sytuacja, gdy jeden z rodziców jest znacznie starszy od drugiego, przez co jego wiek mógłby wpłynąć na niepożądane skrócenie okresu kredytowego. Wówczas korzystne może okazać się uwzględnienie młodszego rodzica. Krok ten będzie też wskazany, jeśli jeden z rodziców ma negatywną historię BIK lub posiada zadłużenia mogące obniżyć szanse na kredyt.

Jak wspólny kredyt z rodzicami wpływa na ich zdolność kredytową?

Chcąc zaciągnąć kredyt hipoteczny z rodzicami, musisz wiedzieć, że krok taki nie jest dla nich tylko formalnością. Posiadanie zobowiązania wpływa na nich jako kredytobiorców. Jeśli więc nie będziesz terminowo spłacać rat, również oni zawidnieją w BIK-u jako dłużnicy. Ponadto, gdyby w czasie obowiązywania umowy kredytowej chcieli zaciągnąć pożyczkę na własne potrzeby, ze względu na już posiadane obciążenie w ramach wspólnego kredytu mogą nie mieć takiej możliwości. Przed ubieganiem się o kredyt hipoteczny warto więc pomyśleć nie tylko o własnych korzyściach, ale też ewentualnych zagrożeniach dla rodziców.  

Czy można sprawdzić, że spłata zobowiązania przebiega terminowo? 

Decyzja o zaciągnięciu wspólnego kredytu powinna być przemyślana przez wszystkich kredytobiorców. Potencjalne korzyści i ryzyka z takiego kroku dotyczą nie tylko dziecka, ale też rodziców godzących się na pomoc. Powinni oni pamiętać, że jeśli w przyszłości ich dziecko nie będzie w stanie spłacić kredytu hipotecznego, to oni będą zobowiązani do przejęcia tej powinności. Warto więc dla bezpieczeństwa własnych finansów monitorować, czy spłacanie kredytu przebiega terminowo. Rodzice mogą zrobić to, pobierając raport BIK – opcja ta jest ogólnie dostępna.    

Zestawienie wad i zalet wnioskowania o kredyt hipoteczny wraz z rodzicami

Jako zalety wspólnego kredytu hipotecznego z rodzicami warto wymienić:

 • podniesienie zdolności kredytowej,
 • zwiększenie szansy na uzyskanie finansowania w banku,
 • zwiększenie szansy na uzyskanie korzystnych warunków kredytu,
 • możliwość szybszego kupna lub budowy nieruchomości.

Natomiast do potencjalnych wad kredytu z rodzicami zalicza się:

 • zwykle krótszy okres kredytowania w porównaniu do kredytów samodzielnych,
 • niekiedy dodatkowe koszty związane np. z koniecznością wykupienia ubezpieczeń,
 • obciążenie zdolności kredytowej rodziców,
 • ryzyko obciążenia budżetu rodziców w przypadku własnej niewypłacalności,
 • ryzyko trudności w spłacie pożyczki zaciągniętej pomimo własnej, niskiej zdolności. 

Pozostałe

wpisy blogowe

Czym jest karencja kredytu? Kiedy warto skorzystać z karencji spłaty kredytu?

Twoim głównym obowiązkiem jako kredytobiorcy jest płacenie rat zobowiązania zgodnie z harmonogramem. Banki przewidują w pewnych przypadkach możliwość rozpoczęcia spłaty dopiero po danym okresie, np. kilku miesiącach. Inną opcją jest przerwa w regulowaniu spłaty części rat. W takich przypadkach mowa o karencji kredytu. Sprawdź, na czym to polega i kiedy możesz z tego skorzystać. CzymContinue reading „Czym jest karencja kredytu? Kiedy warto skorzystać z karencji spłaty kredytu?”

18 lipca 2024 · 8 min czytania