Jak zmniejszyć ratę kredytu mieszkaniowego? | Notus
Skip to content
Home » Bank Wiedzy » Kredyty hipoteczne » Jak zmniejszyć ratę kredytu mieszkaniowego?

Jak zmniejszyć ratę kredytu mieszkaniowego?

Redakcja NOTUS

Redakcja NOTUS

4 min czytania
Opublikowane: 8 lipca 2014
Featured post thumbnail

Niższa rata kredytu to marzenie każdego kredytobiorcy. O jej wysokości decyduje kwota zadłużenia, oprocentowanie czy okres spłaty. Na większość z tych parametrów nie mamy w trakcie spłaty kredytu żadnego wpływu, jednak istnieje kilka metod, dzięki którym spłacana rata może być niższa nawet o kilka procent.

Sposobów na zmniejszenie raty kredytowej jest kilka. Kluczowym jednak pozostaje odpowiedzenie na pytanie, jaki efekt chcemy osiągnąć i na jak długo chcemy obniżyć swoją ratę. Warto bowiem pamiętać, że niemal każde z rozwiązań wiąże się z wyższymi kosztami w skali całego okresu spłaty.

Wakacje kredytowe

Jeśli przewidujemy trudności ze spłatą 1-3 rat, wówczas dobrym rozwiązaniem może być czasowe zawieszenie spłaty, zwane popularnie wakacjami kredytowymi. Niemal każdy bank dopuszcza możliwość odsunięcia płatności co najmniej 1 raty. Z takiej możliwości mogą skorzystać jednak tylko klienci spłacający terminowo swoje dotychczasowe raty. Jednocześnie z wakacji kredytowych nie możemy korzystać zbyt często. Najczęściej możemy nie zapłacić raty tylko raz na 12 miesięcy, wiele banków wprowadza także ograniczenie ilościowe, tzn. w całym okresie spłaty możemy maksymalnie 3 krotonie skorzystać z tego udogodnienia. Kolejną ważną uwagą dotyczącą wakacji kredytowych jest odpowiednie ich zaplanowanie. O chęci zawieszenia spłaty raty musimy poinformować bank z reguły  na minimum 7 dni przed planowanym terminem spłaty. Nie jest to zatem rozwiązanie dla osób, które dopiero w dniu płatności zorientowały się, że nie są w stanie zapłacić raty.

Wydłużenie okresu spłaty

Kolejnym narzędziem, które pomoże tym razem trwale obniżyć ratę kredytu jest wydłużenie okresu spłaty. Jeśli pierwotnie zadłużyliśmy się na np. 25 lat, to w większości instytucji będziemy mogli spłacać kredyt o 5-10 lat dłużej. W takiej sytuacji musimy wystąpić do banku z odpowiednim wnioskiem, a po podpisaniu aneksu i wydłużeniu okresu rata kredytu ulegnie obniżeniu. Jeśli zaciągnęliśmy kredyt na 25 lat, to od każdych 100 tysięcy zadłużenia płacimy miesięcznie około 550 złotych. Wydłużenie okresu spłaty o 5 lat oznacza ratę niższą o około 50 złotych. Kolejne 5 lat oznacza dalsze obniżenie raty – w przypadku 35 letniego okresu spłaty miesięczna rata wynosi około 470 złotych od 100 tysięcy kredytu.

Raty malejące i raty równe

Innym sposobem na trwałe obniżenie raty jest także zmiana systemu spłaty. Jeśli spłacamy kredyt w ratach malejących to w zależności od wysokości oprocentowania i okresu spłaty, przez około 30 procent początkowego okresu kredytowania, miesięczna rata będzie wyższa niż rata analogicznego kredytu, ale spłacanego w ratach równych. Jednak zmiana systemu spłaty z rat malejących na raty równe w każdym momencie trwania kredytu, zawsze będzie wiązała się obniżeniem miesięcznej raty. Jeśli zatem spłacamy kredyt w systemie rat malejących i są one dla nas zbyt dużym obciążeniem, to zmiana na system rat równych przyniesie ulgę i mniejsze płatności. Przykładowo, jeśli 3 lata temu zaciągnęliśmy kredyt w wysokości 100 tysięcy złotych na 30 lat, to dzisiaj miesięczna rata będzie wynosić około 615 złotych. Przez 36 miesięcy kwota kredytu uległa zmniejszeniu o 10 tysięcy złotych. Zmiana na raty równe w tym momencie przyniesie obniżenie miesięcznej raty do poziomu 480 złotych. Warto zwrócić uwagę, że w sytuacji pozostawienia kredytu w ratach malejących ten poziom miesięcznej raty osiągniemy dopiero po następnych 11 latach spłaty!

Kupuj sam walutę

Sposobem na obniżenie płaconej raty jest samodzielne nabywanie waluty na spłatę miesięcznych rat. Osoby zadłużone w walutach obcych od kilku lat nie mają już obowiązku nabywania dewiz w banku, w którym spłacają swoje zobowiązanie. Istnieje możliwość, aby samodzielnie kupić franki, czy euro w kantorze lub innym banku. Warto porównać kurs sprzedaży w swoim banku, gdyż tym sposobem często możemy oszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych miesięcznie.

Nic za darmo

Obniżenie miesięcznej raty w każdym z wyżej opisanych sposobów, niesie za sobą niestety wzrost łącznych kosztów w skali całego okresu spłaty. Jeśli wydłużymy okres spłaty kredytu z 25 lat do 30, wówczas będzie to oznaczało wzrost łącznych kosztów odsetkowych o ponad 23 procent. Jeśli kredyt będziemy spłacać 35 lat, to zapłacimy o 47 procent więcej odsetek, niż w przypadku spłaty 25 letniej.

Podobnie sytuacji wygląda w przypadku zmiany systemu spłaty kredytu. Jeśli kredyt w wysokości 100 tysięcy złotych będziemy spłacać przez 30 lat w ratach malejących, wówczas zapłacimy około 67 tysięcy odsetek. Jeśli jednak po 3 latach zdecydujemy się na zmianę na raty równe, wówczas łączny koszt odsetkowy wzrośnie do ponad 78 tysięcy. Z tego powodu wydłużenie okresu lub zmianę systemu spłaty powinny rozważać przede wszystkim osoby, które mają problem z utrzymaniem płynności finansowej. Jeśli rata kredytu rzeczywiście przerasta nasze możliwości to warto, nawet kosztem wyższych odsetek, rozważyć jedno z rozwiązań. Jeśli jednak jesteśmy w stanie regulować raty, to lepiej nie podejmować czynności, które będą prowadziły do wzrostu kosztów kredytu.

Pozostałe

wpisy blogowe

Czym jest karencja kredytu? Kiedy warto skorzystać z karencji spłaty kredytu?

Twoim głównym obowiązkiem jako kredytobiorcy jest płacenie rat zobowiązania zgodnie z harmonogramem. Banki przewidują w pewnych przypadkach możliwość rozpoczęcia spłaty dopiero po danym okresie, np. kilku miesiącach. Inną opcją jest przerwa w regulowaniu spłaty części rat. W takich przypadkach mowa o karencji kredytu. Sprawdź, na czym to polega i kiedy możesz z tego skorzystać. CzymContinue reading „Czym jest karencja kredytu? Kiedy warto skorzystać z karencji spłaty kredytu?”

18 lipca 2024 · 8 min czytania