Mieszkanie bez wkładu własnego - jak dostać kredyt?
Skip to content
Home » Bank Wiedzy » Kredyty hipoteczne » Mieszkanie bez wkładu własnego – jak otrzymać kredyt bez wkładu własnego?
Redakcja NOTUS

Redakcja NOTUS

6 min czytania
Opublikowane: 28 stycznia 2024
Featured post thumbnail

Przeszło dekadę temu możliwe było uzyskanie kredytu na mieszkanie bez wkładu własnego. To się jednak zmieniło i obecnie standardowe oferty bankowe nie dają takiej opcji. Kredytobiorca może jednak starać się o obniżenie wymaganej kwoty lub w niektórych przypadkach, spełniając określone wymogi, skorzystać z programów rządowych. Przybliżamy szczegóły związane z tym tematem!   

Czym jest wkład własny i dlaczego banki go wymagają? 

Decydując się na kredyt na zakup lokalu mieszkalnego, domu lub budowę, trzeba posiadać wkład własny. Jest to określona część wartości nieruchomości, jaką pokrywa kredytobiorca. Najczęściej jest nim zgromadzony kapitał, ale nie tylko. Pokrycie części inwestycji przez osobę wnioskującą o kredyt wymagane jest przy kredytach hipotecznych, czyli takich, przy których zabezpieczeniem jest hipoteka wpisana do księgi wieczystej. Wkład taki wymagany jest również przy kredytach na samochód czy inwestycyjnych, natomiast nie dotyczy kredytów gotówkowych. 

Przed 2014 rokiem banki powszechnie udzielały kredytów hipotecznych bez wkładu własnego, a nawet wyższych niż wartość nieruchomości – można było kupić lub wybudować nieruchomość, pokrywając wszystkie koszty z finansowania bankowego, a nadwyżkę przeznaczyć na inny cel. Jednak w tamtym czasie Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła Rekomendację S, która zalecała bankom wymaganie pokrycia przez Kredytobiorcę przynajmniej 5% wartości kupowanego mieszkania, domu czy budowy. W kolejnych latach wysokość wkładu podnoszono do 10%, 15% i ostatecznie 20%. Oznacza to, że obecnie przy standardowym kredycie hipotecznym najczęściej można uzyskać finansowanie w wysokości maksymalnie 80% planowanej inwestycji.

Dlaczego instytucje finansowe wymagają wkładu? Otóż jest to dodatkowa forma zabezpieczenia dla banku. Gdyby kredytobiorca nie wywiązywał się ze spłaty kredytu i zaszłaby potrzeba sprzedaży nieruchomości w celu odzyskania roszczeń wierzyciela, odzyskanie przez bank pełnej sumy byłoby niemożliwe w przypadku ewentualnego spadku wartości nieruchomości. 

Warto też pamiętać, że na drodze ubiegania się o kredyt banki analizują Twoją zdolność kredytową i biorą pod uwagę nie tylko aspekty finansowe, ale też jakościowe. Posiadanie wysokiego wkładu własnego jest dla Ciebie korzystne, ponieważ świadczy o Tobie jako o osobie przedsiębiorczej, umiejącej oszczędzać i zarządzać własnym budżetem. 

Ile najczęściej wynosi wkład do kredytu hipotecznego?

Obecnie wymagany wkład własny kredytobiorcy najczęściej wynosi minimum 20% wartości kupowanego mieszkania czy budowy domu. Oczywiście im wyższy kapitał zgromadzisz przed złożeniem wniosku o kredyt, tym lepiej, ponieważ obniżeniu ulega kwota kredytowania, a tym samym wartość oprocentowania i wysokość przyszłych rat. 

Niektóre banki dopuszczają też udzielenie kredytu przy wkładzie w wysokości 10%. Niski wkład jest ułatwieniem dla osób, którym nie udało się zgromadzić wystarczającego kapitału. Wówczas jednak należy wiedzieć, że bank najprawdopodobniej będzie wymagał dodatkowego ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Składkę taką opłaca się do momentu, aż kwota otrzymanego kredytu spadnie do 80% wartości nieruchomości, czyli obniży się o wcześniej brakujący wkład własny w wysokości 10%. W zależności od wartości inwestycji spłacanie ubezpieczenia może trwać nawet kilka lat. Jednak niektóre banki spłacają je za kredytobiorców. 

Kiedy bank może udzielić kredytu z niskim wkładem 10%?

Warto wiedzieć, że wkładem nie musi być zgromadzony kapitał. W jego ramach instytucja finansowa może uwzględnić posiadane przez Ciebie dobra materialne. Dotyczy to np. wkładu budowlanego, którym często jest posiadana działka. W momencie złożenia wniosku o kredyt, teren przeznaczony na budowę domu musi być Twoją własnością. Kredyt może również zostać udzielony, jeśli posiadasz inną nieruchomość, która będzie stanowiła dodatkowe zabezpieczenie. Wymagany przez banki wkład własny może obejmować także zgromadzone dobra materialne czy papiery wartościowe. Brakujące środki można też pozyskać na drodze darowizny na rzecz osoby zaliczanej do rodziny. 

Kolejnym rozwiązaniem pozwalającym na obniżenie wkładu jest zakup nieruchomości w korzystnej cenie. Jeśli posiadasz zdolności negocjacyjne i uda Ci się kupić mieszkanie lub dom za kwotę niższą niż jej faktyczna wartość rynkowa, to zaoszczędzona różnica może zostać potraktowana przez wierzyciela jako 10% wkładu własnego. Takie okazje cenowe najczęściej trafiają się przy transakcjach z osobami prywatnymi. Warto więc szukać mieszkań lub domów na rynku wtórnym. Kupno nowej nieruchomości od dewelopera raczej nie daje tej możliwości. 

Czy można wziąć kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego?

Opcją pozwalającą na zaciągnięcie kredytu na mieszkanie bez żadnego wkładu własnego jest natomiast skorzystanie z programów rządowych. Kredyt taki uzyskuje się tak samo, jak w przypadku zwykłej hipoteki, jednak dodatkowo należy przedłożyć dokumenty potwierdzające możliwość udziału w programie. Ponadto wniosek można złożyć w instytucji, która ma umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 

Rodzinny kredyt mieszkaniowy w ramach gwarancji BGK – warunki i limity cen

Program Rodzinny kredyt mieszkaniowy znany jest również jako Mieszkanie bez wkładu własnego, którego warunki zostały określone w Ustawie o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym z dnia 1 października 2021 roku. Program zakłada umożliwienie zakupu mieszkania lub domu osobom, które nie są w stanie zgromadzić potrzebnego wkładu własnego, ale mają odpowiednią zdolność kredytową. 

Łączna wysokość objętej gwarancją części rodzinnego kredytu mieszkaniowego oraz wkładu własnego kredytobiorcy nie może przekroczyć 200 tysięcy zł, a także 20 lub 30% całkowitej kwoty wydatków związanych z inwestycją. Ponadto ustalono minimalny okres kredytowania, który wynosi 15 lat. 

Rodzinny kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony singlom, rodzinom z dziećmi, małżeństwom lub parom w związku nieformalnym, które wspólnie wychowują przynajmniej jedno dziecko. Warunkiem jest, aby w momencie spłaty kredytu nie posiadać innej nieruchomości. Natomiast w czasie ubiegania się o pożyczkę ustalono limit metrażowy dla posiadanego mieszkania, który zależy od liczby dzieci. Nie obowiązuje on rodzin, w których jest pięcioro lub więcej dzieci.

Z kolei powiększenie gospodarstwa domowego o drugie albo kolejne dziecko w czasie spłaty kredytu umożliwia skorzystanie ze spłaty rodzinnej, czyli otrzymanie określonej sumy na pokrycie części kredytu. Kwota taka wynosi 20 tysięcy zł przy drugim dziecku i 60 tys. zł przy kolejnym.

FAQ

Czy można dostać kredyt bez wkładu własnego?

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego możliwy jest wyłącznie dla osób klasyfikujących się do udziału w rządowych programach mieszkaniowych. W standardowych ofertach bankowych konieczne jest wnoszenie wkładu własnego w wysokości 20% wartości nieruchomości. Niekiedy wartość tę można obniżyć o połowę. 

Komu przysługuje Mieszkanie bez wkładu własnego?

Z programu mogą skorzystać osoby posiadające zdolność kredytową, którym jednak nie udało się zgromadzić kapitału wystarczającego na pokrycie wkładu własnego. Dotyczy to rodzin wielodzietnych, małżeństw, singli, osób wychowujących co najmniej jedno wspólne dziecko. Aby ubiegać się o wsparcie, nie można też posiadać prawa własności do mieszkania lub domu, z wyjątkiem rodzin z dziećmi, kiedy ustalony jest limit metrażowy w zależności od liczby dzieci. 

Na czym polega program Mieszkanie bez wkładu własnego?

Program ten pozwala na uzyskanie rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Może być on udzielony z gwarancją wkładu własnego lub bez niej, co oznacza, że wymagany wkład jest doliczany do zobowiązania. Uzyskanie Mieszkania bez wkładu własnego pozwala też na skorzystanie ze spłaty rodzinnej. 

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt bez wkładu własnego?

Wysokość dochodów netto musi być wystarczająca, aby mieć zdolność kredytową. Potrzebne zarobki zależą więc również od wydatków, liczby osób w gospodarstwie domowym i kwoty kredytu. 

Dominik Jadwisieńczak
Ekspert Finansowy
dominikjadwisienczak.notus.pl/

Pozostałe

wpisy blogowe

Czym jest karencja kredytu? Kiedy warto skorzystać z karencji spłaty kredytu?

Twoim głównym obowiązkiem jako kredytobiorcy jest płacenie rat zobowiązania zgodnie z harmonogramem. Banki przewidują w pewnych przypadkach możliwość rozpoczęcia spłaty dopiero po danym okresie, np. kilku miesiącach. Inną opcją jest przerwa w regulowaniu spłaty części rat. W takich przypadkach mowa o karencji kredytu. Sprawdź, na czym to polega i kiedy możesz z tego skorzystać. CzymContinue reading „Czym jest karencja kredytu? Kiedy warto skorzystać z karencji spłaty kredytu?”

18 lipca 2024 · 8 min czytania